دکتر محمدجواد امیری

دکتر محمدجواد امیری هیات علمی گروه مهندسی آب، آبیاری و زهکشی دانشگاه فسا

دکتر محمدجواد امیری

Dr. MohammadJavad Amiri

هیات علمی گروه مهندسی آب، آبیاری و زهکشی دانشگاه فسا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مرفومتری، مدلسازی و استخراج آبراههها از مدل رقومی ارتفاع (DEM) با استفاده از مدل زیرپیکسل جاذبه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
2 بررسی ضریب اختلاط عرضی در آبراه ههای با مقطع مرکب و پوشش گیاهیغیرمستغرق در سیلابدشت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
3 تاثیر کاربرد درصد ذرات خاک در مقایسه با خصوصیات هندسی ذرات خاک بر دقت معادلات انتقالی منحنی مشخصه آب خاک و نقطه بحرانی آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
4 کاربرد روش پردازش تصویر دیجیتال در برآورد ضریب انتشار طولی در آبراهه های مرکب (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
5 مدل سازی انتقال نانوذرات مگنتیت اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفاتدر یک خاک شنی اشباع (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
6 منحنی رخنه نانوذرات مگنتیت پایدار شده با سدیم دودسیل سولفات در دو خاک درشت بافت (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 4
7 ناپویاسازی کادمیم در خاک با استفاده از نانوذرات مگنتیت تثبی تشده با سدیم دودسیل سولفات (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی برای طراحی آبیاری سطحی با استفاده از مدل موج سینماتیک (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
2 ارزیابی پارامترهای موثر بر فرآیند جذب سطحی فنول از محلول های آبی بوسیله کربن فعال پودری تجاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
3 ارزیابی نرم افزار ANSYS CFX در سازه های کنترل جریان (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
4 امکان سنجی احداث نیروگاه های بادی در استان اصفهان با توجه به معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
5 Economic and Environmental Analysis To Construct A Geothermal Power Plant In Order To Achieve Green Economy In The Isfahan (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
6 بررسی اثر زئولیت و نیتروژن دهی بخشی ریشه بر برخی ویژگیهای رشد ذرت تحت شرایط آبیاری بخشی ریشه (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 بررسی اثر زئولیت و نیتروژن دهی بخشی ریشه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت شرایط آبیاری بخشی ریشه (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 بررسی ایزوترم و سینتیک جذب کافئین از محلول های آبی با استفاده از نانولوله کربن چند دیواره (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
9 بررسی پارامترهای موثر بر حذف رنگ کریستال بنفش از آب آلوده با استفاده از نشاسته اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی
10 بررسی قابلیت سیستم فیلترهای ستونی برای حذف BOD و COD از پساب خاکستری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
11 بررسی کارایی نانولوله های کربن در حذف کافیین از محلول های آبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
12 بررسی کارایی نانولوله های کربنی چند دیواره در حذف علف کش 2-4-دی کلروفنوکسی استیک اسید (D-4,2 ( از محلولهای آبی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
13 بررسی کارایی هیدروکسی آپاتیت در حذف جیوه از محلول آبی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
14 بررسی مطالعات سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک جذب فنول از محلول های آبی با استفاده از کربن فعال گرانولی تجاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
15 تاثیر رژی م آبیار ی و کاربرد پامیس بر گیاه پالایی فنانترن توسط گیاه کلزا (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
16 تصفیه ی رواناب شهری با استفاده از بتن متخلخل حاوی جاذب دولومیت جهت آبیاری فضای سبز: بهینه سازی آزمایشات با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
17 جذب زیستی فلز سنگین جیوه از محلول آبی با استفاده از بقایای گیاهی کلزا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
18 حذف ناپیوسته سرب و کادمیم از محلول اب با استفاده از نانو لوله های کربنی چند دیواره (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
19 حذف یون فلز سنگین جیوه (II) از محلول های آبی با استفاده از نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
20 شوری آب آبیاری و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیولوژیک گیاه در نقاط مختلف کشور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
21 مدل سازی و مقایسه حذف کادمیم از محلول های آبی با استفاده از دون نوع کربن فعال با منشاء گیاهی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
22 معرفی سیستم های پشتیبان تصمیم ((DSS(s) در طراحی و شبیه سازی آبیاری سطحی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
23 واسنجی و صحت سنجی مدل CROPSYST جهت برآورد عملکرد رقم های مختلف گیاه جو تحت رژیم های مختلف آبیاری (مطالعه موردی شهرستان داراب) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک