آقای دکتر معین الدین سارکر

دکتر معین الدین سارکر

آقای دکتر معین الدین سارکر

Dr. Moinuddin Sarker

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر معین الدین سارکر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه روشهای تصفیه محیط