دکتر زهرا آراستی

دکتر زهرا آراستی دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

دکتر زهرا آراستی

Dr. Zahra Arasti

دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی برنامه های حمایتی دولت از رشد کسب وکارهای خانگی از دیدگاه زنان صاحب کسب و کارهای خانگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 2
2 ارزیابی برنامه های آموزش کارآفرینی درآموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 57
3 انگیزه های زنان کارآفرین در راه اندازی کسب وکار و تاثیر آن در رشد کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 11، شماره: 1
4 انگیزه های کارآفرینی زنان و مردان در بخش صنعت: شباهت ها وتفاوت ها (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 11، شماره: 1
5 زنان کارآفرین ایرانی؛‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ساختارهای فرهنگی-اجتماعی موثر در ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 4، شماره: 1
6 شکست کسب و کار: یک مطالعه علم سنجی و تحلیل محتوا (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 20، شماره: 0
7 طراحی الگوی ارزیابی مدل کسب و کار با رویکرد نوآوری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 12، شماره: 3
8 طراحی چارچوبی حمایتی برای شکل گیری کسب وکارهای اجتماعی نوپا در شتاب دهنده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 5، شماره: 3
9 طراحی مدل توسعه کارآفرینی سبز در حوزه مدیریت پسماندهای شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 31، شماره: 117
10 عوامل نهادی رسمی و غیر رسمی تاثیرگذار بر اجرای فعالیت های کارآفرینانه اجتماعی توسط زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 12، شماره: 1
11 مرور متون سیستماتیک آموزش اخلاق کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 2
12 مرور نظام مند متون علمی توسعه اخلاق کسب و کارهای اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 6، شماره: 3
13 نقش تعدیل گری جنسیت در رابطه سرمایه کارآفرینانه و تشخیص فرصت در کسب و کارهای گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 16، شماره: 4
14 نیازسنجی آموزشی جوانان روستایی شهرستان ورامین در زمینه کارآفرینی به منظور راه اندازی کسب و کارهای صنایع دستی روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مدل کسب و کار با رویکرد نوآوری اجتماعی؛ راهکاری برای افزایش تاب آوری کسب و کارها (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
2 Strategic Management in Social Entrepreneurship Organizations:past trend and future perspective (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
3 بررسی تاثیر منابع بر شکل گیری قصد کارآفرینانه در افراد زیر خط فقر بر مبنای رویکرد قابلیت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
4 تجزیه و تحلیل عوامل موثر فرایند راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه توسط زنان تحصیل کرده ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
5 شکل گیری قصد کارآفرینی: مقایسه کارآفرینی تجاری و اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
6 شیوه های تدریس در آموزش کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
7 مروری بر عوامل موثر بر سطح سرمایه اجتماعی کارآفرینان با تاکید بر تفکیک جنسیتی مشاغل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
8 نقش لجستیک در توسعه کارآفرینی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین