دکتر افسانه باقری

دکتر افسانه باقری دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

دکتر افسانه باقری

Dr. Afsaneh Bagheri

دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Entrepreneurial team characteristics, social interactions, and the success of information technology start-ups (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات در مهندسی صنایع دوره: 11، شماره: 3
2 Intellectual, Psychological, and Social Capital and Business Innovation: The Moderating Effect of Organizational Culture (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 10، شماره: 2
3 The Impact of Structured Input-based Tasks on L۲ Learners’ Grammar Learning (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 4، شماره: 13
4 تاثیر شبکه های اجتماعی بر توسعه سواد اطلاعاتی جوانان عضو کتابخانه های عمومی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 15، شماره: 57
5 تاثیر ویژگی های شخصیتی و اجتماعی تیم کارآفرینی بر نوآوری باز در شرکت های فناوری اطلاعات شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 3
6 طراحی الگوی استراتژیک توسعه شایستگی های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی مورد مطالعه: مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
7 همبستگی ادراک از شایستگی مربی، جو انگیزشی با اشتیاق به ورزش در ورزشکاران (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه مدلی برای شناسایی عوامل موثر در هدایت تحصیلی دانش آموزان با استفاده از درخت تصمیم و شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
2 انگیزه و تاثیر آن در آموزش و یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
3 بررسی اعتقادات دینی در داستان های محمدرضا کاتب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ
4 تاثیر شبکه های اجتماعی بر تشخیص فرصت کارآفرینانه (نقش میانجی خودکارآمدی و هوشیاری کارآفرینانه) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 تأثیر مدیریت دانش و دانش پیشین بر شناسایی فرصت های کارآفرینانه با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر جنسیت در سازمان بورس و اوراق بهادار (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 کیفیت و بهره وری دو روی یک سکه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 نقش خانواده و والدین در آموزش و یادگیری کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
8 نهج البلاغه قرآن و عترت (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی