دکتر مهرداد گلیجانی

دکتر مهرداد گلیجانی عضو هیئت علمی

دکتر مهرداد گلیجانی

Dr. mehrdad goleyjani

عضو هیئت علمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباطات سیاسی و عملکرد شرکت با نقش تعدیلگر افشای اطلاعات پایداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی دوره: 7، شماره: 2
2 Domestic Model of Accounting Development Based On the Contingency Theory (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 7، شماره: 27
3 بررسی ارتباط افشای زیست محیطی با مدیریت سود و محافظه کاری حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 16
4 طراحی مدل فراترکیب عوامل موثربرتوسعه حسابداری در ایران Designing a Hybrid Model of Factors Affecting Accounting Development in Iran (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 13، شماره: 50
5 مالکیت دولتی، ویژگی های شرکت و افشاء مسئولیت پذیری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی دوره: 7، شماره: 1
6 هیات مدیره ارزشی و کیفیت افشاء اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین نسبت کفایت سرمایه و نسبت نقدینگی با درماندگی مالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری
2 بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی با اهرم مالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
3 مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و کیفیت افشای سود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری