دکتر فرزان سجودی

دکتر فرزان سجودی استاد دانشگاه هنر تهران

دکتر فرزان سجودی

Dr. Farzan Sojoodi

استاد دانشگاه هنر تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.