دکتر معصومه غیوری

دکتر معصومه غیوری استادیار دانشگاه گیلان

دکتر معصومه غیوری

Dr. Masumeh Ghayoori

استادیار دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.