دکتر مهشید التماسی

دکتر مهشید التماسی استدایار علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران

دکتر مهشید التماسی

Dr. Mahshid Eltemasi

استدایار علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انگیزش درونی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی شهرداری با تاکید بر نقش آموزش ان.ال.پی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 23
2 تحلیل داده ها و مدل سازی علل تامه تصادفات جاده ای در شرایط نامساعد جوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 17، شماره: 2
3 تدوین مدل ارتباطی مطلوبیت کاربران پایگاه‌های اطلاعاتی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 1
4 چارچوب سیاست گذاری اقتصاد اطلاعات برای کسب وکارهای داده محور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 15، شماره: 1
5 چالش های استفاده از اپلیکیشن های کتابخانه ای در کتابخانه های دانشگاهی (مطالعه موردی دانشگاه های علوم پزشکی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 4
6 داده کاوی تصادفات جاده ای شمال غرب تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 15، شماره: 4
7 دانشجویان ایران و رعایت حقوق نشر در شبکه جهانی وب: مطالعه موردی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 8، شماره: 29
8 کیفیت آموزش کتابداری در ایران با تکیه بر خدمات مرجع و اطلاع رسانی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 4، شماره: 14
9 مدل پارادایمی خدمات و برنامه های کاربر محور کتابخانه های عمومی: مطالعه موردی کتابخانه های نهاد کتابخانه های عمومی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 7، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی اقتصادی مدیریت دانش در سازمانهای خدمت محور (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
2 اولویت بندی مسایل راه حلها برای سازمان های ایرانی با رویکرد حمایت از تولید ملی با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای تلخیصی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 Information Literacy & Dominant Information-Seeking Behavior AmongParents of Children with Cystic Fibrosis (CF) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
4 Push Technology and Traditional Libraries (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بازیابی تعاملی اطلاعات
5 بررسی تاثیر کریتیوکامنز در روند تولید محتوا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
6 پیاده سازی اقتصاد مقاومتی با بکارگیری ابزارهای مهندسی صنایع (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 خدمات همراه تعاملی شهروندی در دولت هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
8 داده کاوی ابزار موفقیت در جنگ های آینده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت در جنگ های آینده
9 ساختار بازارهای اطلاعاتی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
10 سواد رسانه ای و کاهش اضطراب اطلاعاتی در فعالان حوزه بورس: مطالعه ی موردی دانشجویان دانشگاه های دولتی (دریافت مقاله) سمینار سواد رسانه ای و اطلاعاتی: پرورش اعتماد برای سواد رسانه ای و اطلاعاتی
11 سیستم های توصیه گربافت آگاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بازیابی تعاملی اطلاعات