دکتر جهانگیر یدالهی فارسی

دکتر جهانگیر یدالهی فارسی رییس و دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر جهانگیر یدالهی فارسی

Dr. Jahangir Yadollahi Farsi

رییس و دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Competency-based Typology of Technology Entrepreneurs: A Systematic Review of the Empirical Studies (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 12، شماره: 2
2 ارائه مدل توسعه اکوسیستم کارآفرینی روستایی (با تاکید بر اقامتگاه های بوم گردی روستاهای هدف گردشگری استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 11، شماره: 21
3 ارزیابی فرصت های کارآفرینانه با رویکرد تحلیل کتابسنجی(۲۰۰۰-۲۰۲۲) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 48
4 بافت پردازی و مفهوم پردازی نوسازی استراتژیک کارآفرینانه (مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک ایران) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 27
5 بررسی راهبرد منتخب تامین مالی کارآفرینان مستقل استان مازندران (بخش کشاورزی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
6 پدیدارشناسی ماهیت فرصت های کارآفرینانه مبتنی بر تجارب زیسته کارآفرینان در کسب وکارهای حوزه سلامت کشور (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 11، شماره: 1
7 پیامدهای راهبرد کارآفرینی سازمانی در سازمانهای عمومی غیردولتی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 4
8 تاثیر رهبری کارآفرینانه بر رفتار نوآورانه کارکنان: نقش جو نوآوری و جو اخلاقی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کارآفرینی دوره: 2، شماره: 4
9 تاثیر مسوولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی کسب وکارهای خانوادگی کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 6، شماره: 11
10 چارچوب شناسایی فرصت های کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات با رویکرد آینده نگاری (مورد مطالعه: فناوری های سلامت دیجیتال در نیروهای نظامی) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 5، شماره: 17
11 چشم اندازی نو در باب مزیت رقابتی مبتنی بر منابع (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 5، شماره: 1
12 روش های تسهیل ایده پردازی کارآفرینانه : مروری بر پژوهش ها (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 67
13 شناسایی جنبه های کاربردی، حوزه های پزشکی و روندهای فن آورانه شکل دهنده فرصت های کارآفرینانه آینده تله مدیسین (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 17، شماره: 6
14 شناسایی معیارهای ارزیابی فرصت در شتاب دهنده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 2
15 شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت مدل کسب وکار (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 54
16 طراحی الگوی ارزیابی فرصت های کارآفرینی در بیمه های عمر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 4
17 محاسبه شاخص فرصت های نوآورانه و فرصت های آربیتراژ فنی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 13، شماره: 2
18 مدل های ذهنی کارآفرینان برتر ایران: با تاکید بر موفقیت کارآفرینان نوپا (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 11، شماره: 4
19 مطالعه عوامل سازمانی تاثیرگذار بر راهبرد تجاری-سازی تحقیقات دانشگاهی (مطالعه موردی: فناوری نانو) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 2
20 مفهوم پردازی آمیخته بازاریابی در بنگاههای صنایع غذایی کوچک و متوسط ایرانی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 2
21 مفهوم پردازی آمیزه بازاریابی در کسب وکارهای فرهنگی - هنری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 29
22 مفهومپردازی تفکر طراحی: زمینه کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 8، شماره: 32
23 نقش سرمایه‎ی اجتماعی و سرمایه‎ی انسانی درکارآفرینی جوانان در روستاهای بخش کربال (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 44، شماره: 1
24 نقش عوامل خانوادگی در شکلگیری کسبوکارهای خانوادگی (مطالعه موردی: صنایع نفت و نساجی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی اثربخش از الزامات همکاریهای بین سازمانی در استقرار مدیریت دانش کارآمد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
2 اهمیت و جایگاه مدل کسب و کار در رشد و توسعه بنگاه‌های با فناوری پیشرفته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
3 بررسی الگویی تعاملی از تاثیر منابع دانش بنیان، گرایش به بازار و گرایش به یادگیری سازمانی بر نوآوری در عملکرد (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
4 بررسی تاثیر شرایط صنعت برکارآفرینی دانشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
5 بررسی مهمترین دلایل عدم پذیرش کسب وکار نوپا توسط شتاب دهنده ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
6 پتانسیل های فناوری بلاکچین در ساخت جهان غیرمتمرکز متاورس: یک مطالعه علم سنجی و خوشه های مطالعاتی حوزه متاورس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
7 فرایند کسب و کار کارآفرینانه مبتنی بر رویدادهای بیولوژیک و متوازن با ایجاد و شکل گیری، بیان تدریجی و مهندسی ژنتیک در ژنوم کسب و کار (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
8 مدیریت ایده ها در کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
9 نقش فعالیت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری همدان (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
10 نوآوری درکسب وکار و ارایه خدمات مبتنی بر بلاک چین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران ۱۴۰۲