دکتر مهران رضوانی

دکتر مهران رضوانی دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

دکتر مهران رضوانی

Dr. Mehran Rezvani

دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 13، شماره: 1
2 ارائه الگوی بکارگیری استراتژی رقابت همکارانه در بین المللی سازی خوشه های صادرات محور با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 2، شماره: 4
3 ارائه مدل رقابت پذیری منطقه ای مبتنی بر ساختار اکوسیستم کارآفرینی دانش بنیان (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 44
4 ارائه مدل شهرت رسانه ای کانال های پیام رسان خبری با رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 8، شماره: 30
5 ارائه مدل کسب وکار الکترونیکی صنعت بانکداری کشور با استفاده از روش شناسی پژوهش آمیخته (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 6، شماره: 4
6 الگوسازی آمیخته ترفیع با رویکرد منطق فازی (مطالعه موردی صنعت باتری خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 2
7 الگوی بین‌المللی‌سازی پایدار در صنایع تکنولوژی محور دارویی ایران: تبیین اقدامات صورت گرفته و ارائه مدل مطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 14، شماره: 3
8 Exploring the Relationship Between Internationalization and Entrepreneurial University: The Mediating Effect of Education in University of Tehran, Sharif University of Technology, and Tarbiat Modares University (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 16، شماره: 2
9 Export New Product Success: The Impact of Market and Technology Orientation (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 1، شماره: 5
10 Identification of Service Innovation Dimensions in Service Organizations (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 2، شماره: 7
11 Perceived Value in the Sharing Economy; The Role of Empathy, Citizenship Behaviour & Extra-Role Behaviour (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 3، شماره: 4
12 Providing a Model of Sustainable Internationalization in Technology-Based Businesses:(Case Study: Oil, Gas and Petrochemical Industry (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی تجارت نفت دوره: 3، شماره: 3
13 The Role of Insurance in Risk Management andInvestment Promotion of Modern Agribusinesses(The Case of Greenhouse Cultivation in TehranProvince) (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 1، شماره: 4
14 بازاریابی حسی و توسعه خدمت جدید، مورد مطالعه: بانک رسالت (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 18
15 بافت پردازی و مفهوم پردازی نوسازی استراتژیک کارآفرینانه (مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک ایران) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 27
16 بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و توسعه پایدار شهری با استفاده از الگوی شهرکارآفرین (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 10، شماره: 19
17 پیامدهای راهبرد کارآفرینی سازمانی در سازمانهای عمومی غیردولتی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 4
18 تاثیر بکارگیری بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد وب سایت در کسب و کارهای نوظهور اینترنتی (مورد مطالعه: وب سایت یکتا کتاب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 1
19 تاثیر مولفه های شرکت های زایشی دانشگاهی بر توسعه بین المللی سازی دانشگاه (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 11، شماره: 3
20 تاملی بر مبانی پارادایمیک و پارادایم نگاری در مطالعات میان رشته ای مورد مطالعه بازاریابی کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
21 شناسایی ابعاد موثر تداعی معانی برند ملی بر جذب کارآموزان بین المللی دارای قصد کارآفرینانه ( مطالعه موردی: مرکز آیسک ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 4، شماره: 2
22 شناسایی تاثیر قابلیتهای پویا بر اتخاذ و موفقیت استراتژیهای بین المللیسازی (مورد مطالعه: شرکت کاشی مرجان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 4، شماره: 1
23 شناسایی مولفه های بازاریابی نوآورانه در شرکت های کوچک و متوسط فناوری محور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 7
24 طراحی استراتژی های فروش متنوع با استفاده از بازاریابی مبتنی بر پایگاه داده (مورد مطالعه: شرکت بیمه فعال در مناطق آزاد تجاری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 8، شماره: 4
25 طراحی مدل رفتار شهروندی مشتری در مشتریان محصولات لوازم خانگی خارجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 26
26 طراحی مدل عوامل موثر بر رفتار شهروندی مشتری و پیامدهای آن در مشتریان محصولات لوازم خانگی خارجی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 21، شماره: 49
27 طراحی مدل کسب وکار باشگاه مشتریان در صنعت بیمه با تاکید بر نوآوری و بلوک مشتریان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 8، شماره: 1
28 طراحی و تبیین مدل مفهومی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسب وکارهای خلاق هنری؛ مورد مطالعه: صنایع خلاق (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 3
29 مدل مفهومی بین المللی شدن دانشگاه کارآفرین با رویکرد مدل یابی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 8، شماره: 4
30 مدل وفادار سازی مشتریان در سازمان های نوظهور مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی؛ مطالعه موردی: بانک های خصوصی نوظهور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 10، شماره: 1
31 مدل یابی ارزش ویژه برند مشتری محور مبتنی بر عناصر آمیخته ترفیع (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 2
32 مدل یابی ارزش ویژه برند مشتری محور مبتنی بر عناصر آمیخته ترفیع (مورد مطالعه: شرکت های صنایع لبنی فعال در بازار تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 1، شماره: 1
33 مدل یابی تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژه برند مشتری محور در صنایع غذایی لبنی؛ مطالعه با تمرکز بر برند کاله (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 8، شماره: 2
34 مدل یابی تاثیر بازاریابی ویروسی بر ارزش ویژه برند مشتری‎محور در بازار تلفن همراه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 2
35 مدلسازی آمیخته بازاریابی فازی (مطالعه موردی صنعت باطری خودروهای شخصی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 13، شماره: 51
36 مستند سازی شیوه های نوین ترفیع در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت پوشاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 1
37 مطالعه آینده نگارانه پیشایندهای راهبرد کارآفرینی سازمانی؛ مورد مطالعه: شهرداری تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 20
38 مفهوم پردازی آمیخته بازاریابی در بنگاههای صنایع غذایی کوچک و متوسط ایرانی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 2
39 مفهوم پردازی آمیزه بازاریابی در کسب وکارهای فرهنگی - هنری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 29
40 مفهوم پردازی راهبردهای کارآفرینانه در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط کارآفرین صنایع غذایی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 11
41 مفهوم پردازی کارکردهای ترفیع کارآفرینانه مبتنی بر تبلیغات کلامی در فروش بیمه عمر و سرمایه گذاری (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 1، شماره: 3
42 مفهوم پردازی مدل های کسب و کار الکترونیک صنعت بانکداری و ارایه الگو در بانک های نوظهور (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 10
43 نقش آفرینی سرمایه اجتماعی سازمانی در گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت های دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 3، شماره: 2
44 نقش آفرینی سرمایه اجتماعی سازمانی در گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت های دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 3، شماره: 6
45 نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در بازاریابی بنگاه های کارآفرین (مورد مطالعه: صنایع غذایی) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 2، شماره: 1
46 نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در فعالیت های بازاریابی کارآفرینانه شرکت های کوچک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 3
47 واکاوی اهداف و توانمندسازهای مشارکت در زیست بوم پلتفرم از دیدگاه نوآوران طرف عرضه در صنعت نرم افزار: شرکت های کوچک مستقر در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 6، شماره: 2
48 واکاوی فرآیندهای نوآوری شرکت های طرف عرضه در زیست بوم پلتفرم فناورانه (مطالعه موردی: شرکت های کوچک نرم افزاری) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An assessment of the effectiveness of e-learning in isfahan regional electricity corporate and its influence on employees' satisfaction (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
2 آسیب شناسی فروش بیمه نامه در شبکه فروش بیمه های زندگی با رویکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
3 استانداردهای مسولیت پذیری اجتماعی بنگاه: یک ضرورت یا یک فرصت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
4 بازاریابی در شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری ایران : مطالعه موردی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
5 بازاریابی رابطه ای، راهبردی مناسب در پیشبرد بیمه های خرد (دریافت مقاله) سیزدهمین سمینار بیمه و توسعه «بیمه‌های خرد»
6 بازاریابی کارآفرینانه: ماهیت و معنی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
7 بازاریابی و تجاری سازی محصولات فناور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
8 به کارگیری بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و بزرگ؛ ارائه مدل مفهومی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
9 تبیین آمیخته بازاریابی محصولات فناور در پارکهای علم و فناوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
10 چالش های بازارگرایی مبتنی بر الزامات نوآوری سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
11 شناسایی تاثیرکارکردهای صنعت پست درتوسعه کسب و کار های اینترنتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
12 شناسایی عوامل موثر بر شکست کارآفرینان در کسب وکارهای فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
13 شناسایی کارکردهای تبلیغات کلامی در فروش بیمه عمر و سرمایه گذاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
14 شناسایی و اولویت بندی پیشران های موثر بر مهارت های مورد نیاز کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
15 شناسایی و بهره برداری از فرصت های فناورانه در کسب و کارهای کارآفرینانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
16 شناسایی و تبیین آمیخته ترفیع کارآفرینانه با رویکردی نوگرایانه در بنگاه‌های کارآفرین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
17 شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر معیارهای ارزیابی خرید مشتریان در مرحله توسعه مفهوم فرآیند طراحی محصول جدید (مطالعه موردی:شرکت های کوچک و متوسط پوشاک بانوان در شهر تهران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
18 طراحی مدلی جهت ارزیابی کارکرد بازاریابی ویروسی در موفقیت توسعه خدمت جدید مالی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
19 مدل یابی بازارگرایی مبتنی بر الزامات نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت سیمان آبیک) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
20 مفهوم پردازی کارآفرینی فرهنگی: (راهبردی کلیدی جهت ترویج، احیا و بازسازی صنایع فرهنگی و هنرهای فراموش شده) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
21 واکاوی تجربه آنلاین مشتریان از طریق اجزای آمیخته بازاریابی بوسیله تلفن همراه (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی