دکتر بهروز زارعی کرگ آباد

دکتر بهروز زارعی کرگ آباد دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

دکتر بهروز زارعی کرگ آباد

Dr. Behrouz Zarei Korkabad

دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.