محمدسعید حسینی

 محمدسعید حسینی پژوهشگر حقوق و علوم جنایی

محمدسعید حسینی

Mohammad Saeid Hosseini

پژوهشگر حقوق و علوم جنایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان سنجی تعقیب کیفری و حقوقی مقامات حکومتی در نقض حق سلامتی شهروندان (با تاکید بر کروناویروس) (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 7، شماره: 19
2 حق تعیین سرنوشت به مثابه یکی از حقوق بنیادین بشر در خصوص اشخاص تراجنسیتی (با تاکید بر دادنامه صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 6، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استاندارد های عدالت کیفری در دادرسی اطفال و نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی
2 امکان سنجی اثبات جرایم حدی با ادله الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی
3 امکان سنجی تعقیب کیفری و حقوقی مقامات دولتی و حکومتی در نقض حقوق اساسی شهروندان (دریافت مقاله) همایش ملی استاد کاتوزیان و اندیشه های حقوق عمومی
4 بررسی حقوقی پدیده آلودگی هوای کلانشهرها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه
5 بررسی مصادیق عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی
6 تحقیقات مقدماتی از اطفال و نوجوانان بزهکار در جرایم منافی عفت (جرایم جنسی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم انسانی، علوم تربیتی، حقوق و مطالعات اجتماعی
7 تخلفات ورزشی و جرائم کیفری (با تاکید بر نقش پیشگیرانه نهادهای انضباطی، تقنینی و اجرایی فدراسیونها) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در حقوق ورزشی
8 حق بر بدن و مسائل مرتبط با آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی
9 حقوق شهروندی از دادسرا تا دادگاه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی
10 قاعده استاپل در حقوق ایران و تاثیر آن بر ادله اثبات دعوی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه
11 لزوم توجه به عدالت در تفسیر قراداد (دریافت مقاله) دومین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی
12 مسئولیت کیفری و مدنی دندان پزشک (با تاکید بر پیشگیری) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی
13 مسئولیت مدنی اداره توزیع برق و شهرداری با تاکید بر تصادفات رانندگی به علت خاموشی چراغ ها و سایر مشکلات معابر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی
14 مسئولیت مدنی دولت در فضای سایبری (دریافت مقاله) همایش ملی استاد کاتوزیان و اندیشه های حقوق عمومی
15 نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی ایران(با تاکید بر رویه قضایی و دادنامه صادره شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر مازندران) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
16 نقدی بر صلاحیت قانونی نیروی انتظامی در برخورد با جرم کشف حجاب و مقوله بد حجابی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
17 نقش سطل زباله در معابر عمومی از دید معماری شهری، حقوق و جرم شناسی (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار
18 هوش مصنوعی و تاثیر آن بر دنیای حقوق (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی