دکتر همت اله رورده

دکتر همت اله رورده دانشیار دانشگاه مازندران

دکتر همت اله رورده

Dr. Hematollah Roradeh

دانشیار دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.