دکتر نوید سیاه پلو

دکتر نوید سیاه پلو مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

دکتر نوید سیاه پلو

Dr. Navid Siah Polo

مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.