دکتر کامبیز طالبی

دکتر کامبیز طالبی استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر کامبیز طالبی

Dr. Kambiz Talebi

استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی برنامه های حمایتی دولت از رشد کسب وکارهای خانگی از دیدگاه زنان صاحب کسب و کارهای خانگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 2
2 ارائه الگوی کارکرد‌های اتحاد‌ راهبرد‌ی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 31، شماره: 4
3 ارائه مدل روش جذب فناوری مبتنی بر الگوی رقابت صنعتی پورتر در صنعت قطعه سازی خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 8، شماره: 29
4 ارتباط بین نوع استراتژیهای کسبوکاری مورد استفاده در شرکتهای کوچک و متوسط و بینالمللیشدن آنها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 1
5 Identifying the Indicators of the Theory of Planned Behavior in Successful Entrepreneurs of Small and Medium-Sized Enterprises (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 13، شماره: 3
6 Knowledge management issues in fast growth SMEs (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 2، شماره: 2
7 بررسی رابطه نوآوری سازمانی و عملکرد با متغیر میانجی نوآوری بازاریابی (مطالعه موردی: کسب‎وکارهای کوچک و متوسط در صنعت نساجی کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 2
8 بررسی سطوح بلوغ و توسعه یافتگی نوآوری و همکاری دولت با خوشه های صنعتی (مورد کاوی خوشه کاشی استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 4، شماره: 2
9 بررسی سطوح بلوغ و توسعه یافتگی نوآوری و همکای دولت با خوشهاهی صنعتی (مورد کاوی خوشه کاشی استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 3، شماره: 3
10 پدیدارشناسی ماهیت فرصت های کارآفرینانه مبتنی بر تجارب زیسته کارآفرینان در کسب وکارهای حوزه سلامت کشور (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 11، شماره: 1
11 تاثیر ساختار حاکمیت قراردادی برتصمیم گیری استراتژیک در کسب و کارهای خانوادگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 18
12 تاثیر سرمایه اجتماعی برتصمیم به شروع کسب و کارهای مخاطره آمیز جدید با نقش میانجی سوگیری شناختی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 3، شماره: 3
13 تاثیر سرمایه انسانی بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت های دانش‎بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 5، شماره: 3
14 تبیین نقش سرمایه روانشناختی کارآفرینانه در ایجاد کسب وکارهای مخاطره آمیز جدید: نقش میانجی قصد کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکتهای تجهیزات پزشکی) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 17، شماره: 2
15 چگونگی ایجاد کارآفرینی استراتژیک برای رشد کسب و کارها (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 7، شماره: 14
16 راهبردهای کارآفرینانه: مفهوم پردازی و ارائه تعریف جدید (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
17 روش‎شناسی پویایی‎ سیستم‎های نرم: یک رویکرد سیستمی ترکیبی در پژوهش‎های کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 26، شماره: 104
18 شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 71
19 شناسایی شایستگی های موثر بر اعتمادپذیری عامل توسعه خوشه کسب وکار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
20 شناسایی مولفه های بازاریابی نوآورانه در شرکت های کوچک و متوسط فناوری محور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 7
21 طراحی مدل توانمندسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان با رویکرد دیمتل (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 16، شماره: 61
22 نوآوری تدریجی در مقابل نوآوری رادیکال (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Model for Organizational Entrepreneurship in Public Organizations (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
2 ائتلاف استراتژیک کارآفرینانه : راه حلی برای انتقال فناوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
3 اتحادهای استراتژیک منبعی از فرصتهای جدید برای بنگاههای کوچک و متوسط در صنعت قطعه سازان خودرو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
4 اخلاقیات و کار آفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
5 ارائه چارچوبی جهت پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
6 ارتقای نوآری و توسعه کارآفرینی در سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
7 ارزیابی وضعیت نوآوری و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
8 ارزیابی ویژگی‌های کارآفرینانه مدیران شرکتهای تولید کننده قطعات ایران خودرو خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
9 Comparision of Entrepreneurs and Non-entrepreneurs's Decision Making Based on Framing Effects (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
10 بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر رشد کسب و کارها (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
11 بررسی جایگاه نوآوری و نگاه نوآورانه در استراتژی کسب و کارهای کوچک و متوسط(SMEs) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
12 بررسی چالش ها و موانع بازدارنده در توسعه کارآفرینی زنان ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران
13 بررسی فرصتهای کارآفرینانه مبتنی بر فناوری اطلاعات در بخش خدمات پس از فروش ایران خودرو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
14 بررسی نقش گرایش کارآفرینانه بر رشد کسب و کارهای دانش بنیاندر شرکت های دانش بنیان و فناور محور پارک علم و فناوری خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
15 بررسی و ارزیابی معیارهای مؤثر در فرایند انتقال فناوری ( (مطالعه موردی:فرایند انتقال فناوری پژو 20 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
16 بررسی و تحلیل مدل الماس نوآوری درروند تجاری سازی نوآوری محصولات صنایع IT مطالعه موردی شبکه های کامپیوتری (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
17 تاثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه در بین دانش آموزان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
18 تاثیر قالب های مخاطره ای بر تصمیم گیری کارآفرینان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
19 تبیین تاثیر ذهنیت کارآفرینانه بر رشد کسب و کارهای دانش بنیان در شرکت های دانش بنیان و فناور محورپارک های علم و فناوری خراسان رضوی و شمالی (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
20 توسعه کارآفرینی در نظام اداری (بررسی وضعیت در بخش دولتی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
21 رابطه بین کارآفرینی شرکتی , بازار گرایی , انعطاف پذیری سازمانی, رضایت شغلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
22 راهبردهای تحول اداری در سازمانهای دولتی با رویکرد مدیریت کارآفرینانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری
23 راهبردهای تحول در نظام اداری با رویکرد مدیریت کارآفرینانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
24 سنجش میزان اثربخشی پرورش خلاقیت دانش آموزان در مدارس با برگزاری کارگاههای پرورش خلاقیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
25 شناسایی الگوی برندسازی کارآفرینانه در شرکت های کوچک ومتوسط مورد کاوی:صنعت پوشاک-ده برند برتر پوشاک برندایرانی درتهران و 4 برند مطرح ایتالیا تحت لایسنس در ایران وایتالیا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
26 شناسایی راهکارهای توسعه صادرات قطعات خودرو با استفاده از مدل جهت گیری کار آفرینانه(مورد مطالعه:اجرای مدل سوگیری کار آفرینانه در شرکت سایپا) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
27 شناسایی عوامل موثر در انتخاب سبک مربیگری در کسب و کارهای با رشد سریع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی
28 شناسایی موانع رشد استارتاپ های فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
29 شناسایی و بررسی تاثیر اشتیاق به رشد مدیران بر رشد کسب و کار در چهارچوب نظریه رفتار برنامه ریزی شده (مطالعه موردی شرکت های کوچک و متوسط تولید کننده صادراتی منتخب استان تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
30 عوامل درونی موثردرجذب و بکارگیری فناوری اطلاعات درشرکت های کوچک ومتوسط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
31 عوامل مشترک عدم موفقیت میان شتاب دهنده های ایرانی در شتابدهی استارتاپ های شکست خورده (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
32 کنترل آماری فرآیند (SPC) در بنگاه های کوچک کارآفرین؛ مزایا و چالشها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
33 مروری بر شناسایی عوامل موثر بر رشد بنگاه های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
34 مروری نظام مند بر تفکر طراحی و ذهنیت تفکر طراحی در توسعه ی کسب و کارهای نوآفرین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران ۱۴۰۲
35 مطالعه خلق سازمان جدید با رویکرد طراحی پژوهی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
36 نظام ملی نوآوری ، آموزش عالی و اشتغال: بررسی تحقیقی و ارائه راهکارهای پیشنهادی (دریافت مقاله) دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
37 واکاوی نقش قابلیت های بازاریابی اینترنتی بر رشد بازار بین المللی: با تاکید بر نقش میانجی جهت گیری استراتژیک بین المللی در شرکت های صادرکننده فرش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب و کار و بازرگانی