دکتر غلامحسین فتح تبار

دکتر غلامحسین فتح تبار دانشیار دانشکده:دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض

دکتر غلامحسین فتح تبار

Dr. Gholamhosein Fathtabar

دانشیار دانشکده:دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.