دکتر منیر مجرد

دکتر منیر مجرد دانشیار دانشگاه ارومیه

دکتر منیر مجرد

Dr. Monir Modjarrad

دانشیار دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر شیمی سنگ کل در الگوی توزیع اندازه بلور گارنت در سنگ های رسی دگرگونه- قیاس شیست های شاهیندژ با هورنفلس های اشنویه (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 28، شماره: 2
2 ارزیابی پتانسیل خطر پذیری و تعیین سهم منشا روی، سرب و کادمیوم خاک اطراف مجتمع فرآوری مواد معدنی انگوران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 46، شماره: 1
3 اهمیت مطالعات عددی بافت سنگ های دگرگونی (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 12، شماره: 4
4 بافت های واکنشی شاخص و برآورد دما در متاپلیت های هاله ی مجاورتی اسلاملو اشنویه، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 22، شماره: 4
5 براورد دما - فشار و گریزندگی اکسیژن در گابرو - پیروکسنیت های تازه کند کلیبر؛ با تمرکز بر شیمی بلورها و فعالیت کانی ها (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 18، شماره: 3
6 بررسی خاستگاه رسوبی و تعادل در شبه پهنه های هاله مجاورتی اسلاملو اشنویه (آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 22، شماره: 4
7 پتروگرافی و ژئوشیمی سرپانتینیت های افیولیت گیسیان سیلوانا – جنوب ارومیه؛ ارتباط با فرورانش نئوتتیس در مرز شمال غربی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 13، شماره: 4
8 پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی بزوداغی (ارومیه)، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 16
9 پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی جوان مناطق کوه سیاه و طهمورث کردستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 26
10 تعادلات پاراژنزی، تخمین دما و XCO2 تشکیل سنگهای کالک- سیلیکات منطقه جلبر؛ جنوب ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 15
11 تفکیک بازالت ها، تراکیت ها و تراکی آندزیت های جوان مهاباد از جنبه های ژئوشیمیایی و محیط تکتنوماگمایی؛ لزوم اصلاح ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ مهاباد (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 10، شماره: 1
12 توزیع اندازه ی پورفیروبلاست های کیانیت و استارولیت در متاپلیت های حمزه قاسم و خزائی بالا (شاهیندژ) موید شرایط تبلور دگرگونی ناحیه ای در منطقه (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 24، شماره: 1
13 توزیع اندازه ی درشت بلور های لوئیسیت، پیروکسن و اولیوین در خروجی های حاشیه ی شرقی دریاچه ی ارومیه- بررسی احتمال هم آمیزی و زمان اقامت در اتاقک ماگمایی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 27، شماره: 1
14 دگرگونی مجاورتی در هسته دگرگون شاهیندژ (SMC)- شمالغرب ایران؛ تعیین دما و فشار و شواهد بافتی برای پدیده ذوب بخشی در متاپلیتها (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 15، شماره: 2
15 ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی بزوداغی ارومیه ماگماتیسم آداکیتی در کمربند ماگمایی ارومیه-دختر (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 6، شماره: 21
16 ژئوشیمی مجموعه ی پلوتونیک هشت سر کلیبر؛ شمالغرب ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 20، شماره: 2
17 شیمی سنگ کل متاپلیت های شاهین دژ، زادگاه رسوبی و پاراژنزهای کانیایی (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 1، شماره: 4
18 شیمی کانی و دما- فشار سنجی سنگهای رسی موجود در هسته دگرگون در دما بالا- فشار متوسط شاهنیدژ (SMC) شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 16، شماره: 1
19 شیمی کانی ها و دما- فشار سنجی توده ی نفوذی اینچه، (شرق هریس، آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 20، شماره: 4
20 شیمی کانی ها و دما-فشارسنجی هاله دگرگونی دیوریت دوربه، جنوب ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 14، شماره: 2
21 مطالعه زادگاه و دگرگونی درجه پائین میکاشیست های حاشیه قاره ای مرتبط با آمیزه رنگین گیسیان- جنوب ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 12، شماره: 4
22 نگرشی نو بر پتروژنز آتشفشان سارای با تاکید بر رخداد مگاکریست های سانیدین (تبلور ماگمایی در آشیانه ایزوله) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 30، شماره: 117
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی زیست دسترس پذیری فلزات سنگین اطراف مجتمع سرب و روی انگوران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
2 استارولیت؛ جمع کننده عنصر روی در سنگهای دگرگونی- راهنمای اکتشاف دخائر ماسیو سولفایدی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
3 پدیده های دگرگونی مجاورتی اطراف توده شیور (شمالغرب ایران) (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 تعیین تعداد فاز دگرشکلی با استفاده از روابط بافتی در متاپلیت های حمزه قاسم و خزایی بالا(جنوب شرقی شاهین دژ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
5 تعیین ژنز و نرخ ذوب بخشی گابروهای آلکالن منطقه شرق شاهیندژ (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
6 تعیین منشا رگه کوارتز کیانیت در کمپلکس دگرگونی شاهیندژ – (SMC) بروش ایزوتوپپایدار اکسیژن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
7 زون بندی و واکنش های رخ داده در متاپلیت های هاله مجاورتی اسلاملو، شمال اشنویه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی شرق ارومیه (بزوداغی) (2) با تمرکز بر عناصر جزئی و نادر خاکی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
9 ژئوشیمی سنگهای خروجی پلیوکواترنر در شمال غرب ایران؛ با مقایسه 7 مجموعه آتشفشانی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 ژیوشیمی سنگهای آتشفشانی کوه زنبیل، شمال شرق ارومیه (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
11 سیماهایی از رفتارعناصر نادر خاکی در گارنت اسلاملو (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
12 کاربرد تکنیک نوین اسکن کل مقطع WSI و پردازش تصویر در اندازه گیری هایپتروفیزیکی شکل، اندازه و توزیع فضایی بلورها در سنگ/مواد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
13 مطالعه میلونیت ها و مراحل دگرشکلی با استفاده از روابط ریزبافتی متاپلیت های حمزه قاسم و خزایی بالا (جنوب شرقی شاهین دژ) (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 مطالعه مینرال شیمی ، پتروژنز و حرارت و فشار تشکیل پریدوتیتهای هارزبورژیتی گزیک - شرق ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 مینرال شیمی ، ترموبارومتری و تعیین Exhumation PT path در اکلوژیتهای فشار بالای سولابست - شرق ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران