دکتر مجید رمضانی مهریان

دکتر مجید رمضانی مهریان اعضای هیات علمی

دکتر مجید رمضانی مهریان

Dr. Majid Ramezani Mehrian

اعضای هیات علمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات تخریب پوشش گیاهی بر تغییرات رواناب و پتانسیل آلودگی آب در زیرحوزه های آبخیز استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
2 ارزیابی پراکنش ایستگاه های آتش نشانی با مدلسازی تحلیل شبکه (مطالعه موردی: کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 5، شماره: 1
3 ارزیابی گسترش شهری و تاثیر آن بر شکل گیری فقر شهری (مورد: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 10، شماره: 37
4 استفاده از منطق فازی در مکان یابی محل های تغذیه مصنوعی آبخوان با تلفیق روشهای AHP و FTOPSIS (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 3
5 بررسی تغییرات زیست محیطی تالاب ها و مناطق حفاظت شده با استفاده از تصاویر چند زمانه سنجنده TM (مطالعه موردی: تالاب نیریز) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 37، شماره: 57
6 تحلیل عوامل عدم تعادل فضایی منطقه کلان شهری تهران و سناریوهای آینده (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 31، شماره: 2
7 تحلیل فضایی قابلیت پیاده روی - مطالعه موردی: منطقه ۶ شهر تهران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 26، شماره: 3
8 تحلیل فضایی محیط های شهری برای مکانیابی پارک های محله ای نمونه موردی: شهر مراغه (دریافت مقاله) مجله مطالعات محیط انسان ساخت دوره: 1، شماره: 1
9 تحلیل مقایسه ای رویکردهای حکمرانی مناطق تحت حفاظت و روند تکامل حفاظت سیمای سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 32، شماره: 2
10 تحلیل هزینه و فایده محیط زیستی در سامانه اتوبوس تندور (مطالعه موردی: خط ۲ سامانه اتوبوس تندرو مشهد) (دریافت مقاله) مجله مطالعات محیط انسان ساخت دوره: 1، شماره: 2
11 تدوین راهبردهای پایداری زیرساخت‎های سبز شهری با استفاده از ارزیابی تغییرات سیمای سرزمین (مطالعه موردی: منطقه دو کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 13، شماره: 2
12 تهیه نقشههای پوشش اراضی به کمک سنجش از دور با استفاده از خوارزمیک درخت تصمیمگیری (مطالعه موردی: پارک ملی و پناهگاه حیات وحش بختگان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 3
13 شاخص قابلیت پیاده روی: رویکردی برای توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه: منطقه ۱۶ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 4
14 طراحی شبکه پیوسته فضای سبز شهری با استفاده از تئوری گراف (مطالعه موردی: منطقه یک تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 12، شماره: 2
15 مرور نظام مند رویکردها و روش های ارزیابی تاب آوری سیل در محیط های شهری (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 4
16 مکانیابی دفن پسماند های شهری با استفاده از AHP و SAW در محیط GIS (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویر احمد) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از سیستم استنتاج فازی جهت کاهش عدم قطعیت مدل های مکانیابی مطالعه موردی: مکانیابی محل های تغذیه آبخوان دشت شمیل و آشکارا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
2 تحلیل تغییرات پوشش اراضی در شهرهای ساحلی به منظور مدیریت اکوسیستم های ساحلی (نمونه موردی : شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم دریایی " با رویکرد نوآوری در اکوسیتم های آبی بر تکیه بر اقتصاد دریاپایه"
3 کاربرد سیستم های تصمیم گیری چند معیاره در مکانیابی بهینه دفن پسماند های شهری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست