دکتر پروانه شاه حسینی

دکتر پروانه شاه حسینی دانشیار پژوهشکده نحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان "سمت"

دکتر پروانه شاه حسینی

Dr. Parvaneh Shahhoseyni

دانشیار پژوهشکده نحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان "سمت"

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.