دکتر ابراهیم رضائی

دکتر ابراهیم رضائی دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

دکتر ابراهیم رضائی

Dr. Ebrahim Rezaei

دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.