دکتر محمدرضا سعیدی هرسینی

دکتر محمدرضا سعیدی هرسینی سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی«سمت»

دکتر محمدرضا سعیدی هرسینی

Dr. Mohamad reza saeidi harsini

سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی«سمت»

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اقلیم، جغرافیا و مخاطرات طبیعی در سازه های باستانی مطالعه موردی مدرسه غیاثیه خر گرد و مقایسه آن با بنای سلطانیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 43
2 پژوهشی در شیوه های تدفین هخامنشی با تاکید به تومولوس تاتارلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 6، شماره: 1
3 تحلیل الگوهای استقراری محوطههای مسسنگی متاخر دشت همدان بر اساس توزیع رتبه- اندازه و مدل آنتروپی شانون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 7، شماره: 1
4 تحلیل دادههای باستانشناختی دشت هرسین در دوران مسوسنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 9، شماره: 1
5 تحلیل نقش مایه های جانوری بر روی سنجاق های مفرغی منسوب به هزاره سوم پ.م در حوضه هلیل رود (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 13، شماره: 4
6 درآمدی بر تاریخچه ی مطالعات زنان در باستان شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 2، شماره: 3
7 شبیه سازی و پیش بینی فرایندهای تافانومیک زمین سیماهای فرهنگی بر اساس مدل زنجیره ای مارکوف (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 32، شماره: 40
8 نتایج مقدماتی مطالعات پتروگرافی سفالهای باکون الف در فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 11، شماره: 1
9 نگاهی اجمالی برتشابهات فرهنگی وحوزه پراکندگی، گسترش ونفوذ دوره لپویی فارس( بر اساس یافته های باستان شناختی) (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اقلیم، جغرافیا و مخاطرات طبیعی در سازه های باستانی (مطالعه موردی مدرسه غیاثیه خرگرد و مقایسه آن با بنای سلطانیه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
2 تحلیل نقش عقرب انسان در یک سنجاق نویافته مفرغی در حوزه هلیل رود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران