دکتر سوسن باستانی

دکتر سوسن باستانی استاد دانشگاه الزهرا

دکتر سوسن باستانی

Dr. Susan Bastani

استاد دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.