دکتر علیرضا مزیدی

دکتر علیرضا مزیدی گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول،ایران

دکتر علیرضا مزیدی

Dr. Alireza Mazidi

گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول،ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.