دکتر شاهین آتشبار تهرانی

دکتر شاهین آتشبار تهرانی

دکتر شاهین آتشبار تهرانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر تجزیه ی کوارک های قطبیده ی سبک دریا بر هسته های He۳ و H۳ (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 44، شماره: 3
2 مطالعه ی تابع های ساختار قطبیده ی هسته ها ی هلیم-۳ و تریتیم در تقریب سوم نمودار فاینمن (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 39، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تابع ساختار طولی در حالت‌های غیر‌یکتا، یکتا و گلئون (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
2 تابع ساختار غیر - یکتا در تقریب NNLO (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴
3 تحلیل QCD تابع ساختار غیریکتای (F2(x,Q2 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
4 جواب دقیق تابع ساختار غیریکتا در نظریه QCD (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
5 رفتار توابع توزیع کوارک های ظرفیتی در تقریب N3LO و در انرژی های مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
6 شکست تقارن طعم درتوزیع کوارکهای قطبیده دریا (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴
7 شیوهای برای تحلیل QCD تابع ساختار قطبیده با روش بسط چند جملهای ژاکوبی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
8 محاسبۀ تابع ساختار پروتون در x های کوچک (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387