آقای پروفسور محمد مهدی تقدیری

پروفسور محمد مهدی تقدیری استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقای پروفسور محمد مهدی تقدیری

Prof. Mohamad Mahdi Taghdiri

استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور محمد مهدی تقدیری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله پزشکی بالینی ابن سینا