آقای دکتر ساسان توانا

دکتر ساسان توانا استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقای دکتر ساسان توانا

Dr. Sasan Tavana

استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ساسان توانا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله پزشکی بالینی ابن سینا