دکتر محمدرضا میگون پوری

دکتر محمدرضا میگون پوری استادیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا میگون پوری

Dr. Mohammad Reza Meigounpoory

استادیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدلی برای شتابدهی همکاری شرکت های بزرگ با کسب وکارهای کوچک (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 20، شماره: 46
2 Conceptualization of the Factors Affecting theQuality of Mobile Health Services of ActiveSMEs in Healthcare System (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 1، شماره: 4
3 Effective Factors of Customer Involvement in theLaunching of New Services in Banking Systems (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 1، شماره: 4
4 Identification of Service Innovation Dimensions in Service Organizations (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 2، شماره: 7
5 بررسی میزان مسئولیت پذیری اجتماعی زنان در مقایسه با مردان (مطالعه موردی: کارکنان مالی شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های میان رشته ای زنان دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی و اعتباریابی مهم‎ترین علل مؤثر بر شکل‌ گیری کارآفرینی اجتماعی در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 8، شماره: 32
7 شناسایی عوامل موثر بر فرآیند شکل گیری سیستم نوآوری فناورانه در کشور: الگویی مبتنی بر نظریه برخاسته از داده (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 26، شماره: 1
8 شناسایی و اولویت بندی عوامل نهادی موثر بر انتخاب راهبرد تجاری‎سازی تحقیقات دانشگاهی فناوری نانو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 1
9 طراحی اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی با رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
10 طراحی مدل توسعه ی اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی با رویکرد محیط فرهنگی در ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 54، شماره: 2
11 طراحی مدل زیست بوم کارآفرینی مبتنی بر فناوری های پیشرفته در دانشگاه (مطالعه موردی: دانشکدگان فنی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 10، شماره: 3
12 طراحی مدل مفهومی اکوسیستم کسب وکارهای استارت آپی حمل ونقل هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 45
13 طراحی و اعتباریابی الگوی کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 54
14 عوامل موثر بر شکل گیری اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی مبتنی بر فناوری (مطالعه موردی: دانشکدگان فنی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 3
15 مطالعه عوامل سازمانی تاثیرگذار بر راهبرد تجاری-سازی تحقیقات دانشگاهی (مطالعه موردی: فناوری نانو) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 2
16 همکاری راهبردی شرکت‌های صنعتی و بنگاه‌های جدید فناوری نانو، چالش‌ها و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه الگوی نظری عوامل موثر بر فرآیند کارآفرینی فناورانه سازمانی در شرکت های فعال در حوزه زیست فناوری سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اشتغال دانش بنیان
2 بازاریابی در شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری ایران : مطالعه موردی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
3 بازاریابی و تجاری سازی محصولات فناور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
4 تبیین آمیخته بازاریابی محصولات فناور در پارکهای علم و فناوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
5 شناسایی عوامل موثر بر فرآیند تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
6 شناسایی عوامل موثر برنگهداری و حفاظت ایده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
7 شناسایی عوامل موثر در ایجاد شبکه های نوآوری مشارکتی در شرکتهای مستقر در پارک علم وفناوری دانشگاههای تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
8 شناسایی میزان تاثیر استراتژی محصول بر عملکرد فرایند توسعه محصولات جدید در شرکت های فعال در حوزه فناوری پیشرفته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
9 شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار در فرآیند توسعه نوآوری شرکت های فعال در صنعت بیوتکنولوژی (زیست توده) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
10 شناسایی و تحلیل ابعاد نوآوری در فرآیند توسعه محصول جدید با استفاده از روش معادلات ساختاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
11 شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر معیارهای ارزیابی خرید مشتریان در مرحله توسعه مفهوم فرآیند طراحی محصول جدید (مطالعه موردی:شرکت های کوچک و متوسط پوشاک بانوان در شهر تهران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
12 شناسایی و تحلیل فرصت های کارآفرینانه در بیمارستانهای شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
13 شىاسایی فرصتهای کارآفرینی فناورانه در صنعت خودروسازی ایران مطالعه موردی: فناوریهای نوین و نوظهور ساخت و تولید) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
14 طراحی مدلی پویا جهت برسی تاثیر ابعاد نوآوری بر فرآیند توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
15 مدیریت واحدهای تحقیق وتوسعه (R&D ) و نقش اساسی آن در کارآفرینی تکنولوژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
16 مروری بر مفهوم فرصت کارآفرینانه و ارائه الگویی برای بهره برداری از فرصت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
17 مفهوم پردازی جدید فرآیند کارآفرینی فناورانه در شرکت های کوچک و متوسط کارآفرین فناور فعال در حوزه صنعت نانو غذا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری