دکتر سید علی اصغر اکبری موسوی

دکتر سید علی اصغر اکبری موسوی دانشیار دانشگاه تهران

دکتر سید علی اصغر اکبری موسوی

Dr. seyed ali asghar akbari mousavi

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی جوشکاری لیزر پالسی در آلیاژ آلومینیوم 6061 بر اساس پیش بینی مدل های فیزیکی ایجاد ترک گرم (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 13، شماره: 3
2 بررسی ریزساختار، خواص سایشی و مقاومت به خوردگی لایه کامپوزیت سطحی برنج/گرافیت فرآوری شده با فرآیند اصطکاکی همزن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 3، شماره: 3
3 بررسی ریزساختاری و خواص مکانیکی اتصال غیرهمجنس لیزر ضربانی Nd:YAG مونل ۴۰۰ به نایمونیک ۷۵ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 9، شماره: 2
4 بررسی ریزساختاری و خواص مکانیکی اتصال همجنس آلیاژ 80 Rene با استفاده از جوشکاری لیزر YAG:Nd ضربانی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 2، شماره: 2
5 تاثیر عملیات حرارتی بر روی ترکیبات بین فلزی فصل مشترک جوش انفجاری فولاد زنگ نزن ۳۲۱ به آلومینیم ۱۲۳۰ (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 5، شماره: 20
6 تاثیر عملیات حرارتی بر روی ریزساختار، سختی و استحکام فصل مشترک جوش انفجاری فولادزنگ نزن ۳۲۱ به آلومینیم ۱۲۳۰ (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 9، شماره: 4
7 تاثیر متغیرهای بار انفجاری و فاصله توقف بر روکش کاری به روش جوشکاری انفجاری فولاد ابزار AISI H۱۳ با سوپر آلیاژ اینکونل ۷۱۸ (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پارامترهای جوشکاری لیزر Nd:YAG پالسی بر هندسه و میکروساختار جوش فولاد رسوب سخت 17-4PH (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
2 اثر پیش گرم بر ربزساختار و خواص مکانیکی جوشکاری Nd:YAG ضربانی فولاد زنگ نزن ۴PH ۱۷ در دو حالت آنیل انحلالی و رسوب سخت شده (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
3 اثر پیش گرم بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوشکاری Nd:YAG ضربانی مونل ۴۰۰ (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
4 اثر عملیات حرارتی پیرسازی بر ریز ساختار جوش لیزر Dd:YAG پالسی فولاد زنگ نزن رسوب سخت 630 (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
5 اثر فاصله توقف بر خواص مکانیکی و ریزساختاری اتصال فولادهای زنگ نزن 304 به A351 CF-3M با فلز پرکننده مس خالص AWS Bcu-1 و لحیم کاری در کوره (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
6 اثر متغیرهای جوشکاری به روش لیزر Nd: YAG پالسی بر حجم حوضچه جوش و بررسی ریزساختار جوش فولادهای نامتشابه 630 به 321 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
7 اثر متغیرهای جوشکاری به روش لیزر Nd:YAG پالسی بر هندسه جوش و بررسی ریزساختاری جوش فولاد های نامتشابه 630 و 321 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
8 ارتباط بین خواص مکانیکی و ریزساختاری اتصال لیزر فیبری ضربانی ابر آلیاژ هاینس ۲۵ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب، بیست و چهارمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، سیزدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و دومین کنفرانس ملی ساخت افزایشی
9 افزایش خواص مکانیکی فولاد رسوب سخت مارتنزیتی 4-17 PH بدون مس با عملیات حرارتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
10 Effect Of Pulsed Nd:YAG Laser Welding Parameters On Weld Pool Dimension And Microstructure Of SA508 Gr.4N Low Alloy Steel (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
11 Mechanical properties of Nd:YAG laser welding of SA508 Gr.4N Ni–Mo–Cr low alloy steel (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
12 بررسی اتصالات و جوشکاری سازه های مقاوم به زلزله در ایران و مقایسه ی آن ها با استانداردهای جهانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
13 بررسی اثر پارامترهای زنر- هولومان بر رفتار کار گرم فولاد میکروآلیاژی کربن متوسط (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
14 بررسی اثر عملیات حرارتی بر استحکام اتصال آلومینیوم-فولاد در جوش انفجاری (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
15 بررسی اثر متغیرهای جوشکاری لیزر Nd:YAG پالسی آلیاژ مغناطیسی نرم Ni-Fe 49 بر ریز ساختار و ابعاد حوضچه جوش (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
16 بررسی امکان سنجی اتصال و ریزساختار آلیاژ اینکونل 600 با استفاده از جوشکاری همزنی اصطکاکی نقطه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
17 بررسی پلاستیته پروسه جوشکاری اصطکاکی پیوسته بین دو میله توسط روش اجزای محدود (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
18 بررسی تاثیر پارامترهای جوشکاری انفجاری بر مورفولوژی فصل مشترک اتصال فولاد 321 به آلومینیوم 1230 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
19 بررسی تاثیر پارامترهای جوشکاری لیزر پالسی Nd:YAG بر ساختار انجمادی و ابعاد حوضچه مذاب در ورق نازک آلیاژ مس - برلیوم (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
20 بررسی تاثیر دمای پیشگرم بر ریزساختار قطعه در فرآیند اکستروژن معکوس آلومینیوم 2124 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
21 بررسی تاثیر سرعت حرکت و ابعاد ابزار بر اتصال لب به لب آلیاژ آلومینیوم به فولاد ساده کربنی توسط فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
22 بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر خواص ترکیبات بین فلزی فصل مشترک اتصال انفجاری لوله های آلومینیوم 321 فولاد زنگ نزن=1230 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
23 بررسی تاثیر فاصله توقف در هندسه و ریزساختار فصل مشترک جوشکاری انفجاری کامپوزیت سه لایه ورق های برنج Ms90/ فولاد St14/برنج Ms90 (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
24 بررسی تاثیر فاصله توقف و ضخامت ماده منفجره بر ریزساختار و خواص مکانیکی فصل مشترک جوش انفجاری ورق های دو لایه الومینیوم به فولاد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
25 بررسی تاثیر متغیرهای جوشکاری لیزر Nd:YAG ضربانی بر ابعاد جوش آلیاژ اینکونل 718 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404
26 بررسی تاثیرات موج شوکی انفجار بر ریز ساختار فصل مشترک جوش انفجاری سوپر آلیاژ اینکونل 718 به فولاد گرم کار H13 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
27 بررسی تأثیر عملیات حرارتی پس از جوشکاری بر ریزساختار و سطوح شکست جوش TIG فولاد زنگ‌نزن 630 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
28 بررسی تئوریکی و شبیه سازی فرآیند جوشکاری انفجاری لوله ها (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
29 بررسی تجربی اتصال دولایه جوشکاری انفجاری عرشه و سوپراستراکچرکشتی با ورقهای کامپوزیتی آلومینیوم 1250 و فولاد دریایی گریدE (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
30 بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری جوشکاری لیزر ضربانی Nd:YAG ابرآلیاژ مونل ۴۰۰ (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
31 بررسی خواص مکانیکی وریزساختاراتصال غیرهم جنس ورقهای سوپرالیاژ اینکونل 625وفولادA 517 Gr.B بالیزرNd:YAG پالسی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
32 بررسی ریز ساختاری جوش فولاد آستنیتی 321 با لیزر Nd:YAG پالسی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
33 بررسی ریزساختار انجمادی جوش لیزر Nd:YAG در آلیاژ مس برلیوم (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
34 بررسی ریزساختار جوش آلیاژ آلومینیوم 7075 به روش جوشکاری لیزر Nd:YAG پالسی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
35 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال هم جنس فولاد زنگ نزن 316l به روش جوشکاری لیزر ضربانی Nd:YAG (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404
36 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی جوش غیرهمجنس لیزر ضربانی Nd:YAG سوپرآلیاژهای اینکونل 718 و نایمونیک 901 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
37 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی جوشکاری لیزر ضربانی Nd:YAG مونل ۴۰۰ به نایمونیک ۷۵ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب،بیست و سومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دوازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و اولین کنفرانس ملی ساخت افزایشی
38 بررسی ریزساختاری و خواص مکانیکی اتصال فاز مایع گذرا بر روی ابر آلیاژ اینکونل ۷۳۸ با استفاده از دو فلز پرکننده BNi-۲ و BNi-۷ (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
39 بررسی ریزساختاری و خواص مکانیکی اتصال همجنس آلیاژ نایمونیک ۷۵ با استفاده از جوشکاری لیزر Nd:YAG ضربانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
40 بررسی ریزساختاری و مکانیکی اتصال غیرهمجنس اینکونل 718 به فولاد زنگ نزن 321 با روش لیزر ضربانی Nd:YAG (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
41 بررسی ساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر همجنس تیتانیم خالص به فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L به روش جوشکاری اصطکاکی پیوسته (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
42 بررسی فصل مشترک اتصال غیرهمجنس مس و فولاد St۵۲ پا استفاده از فرایند جوشکاری انفجاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
43 بررسی فصل مشترک جوشکاری انفجاری تیتانیم خالص تجاری به فولاد زنگ نزن 304 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
44 بررسی متالورژیکی جوشکاری لیزر آلیاژ Cu-6%Mn-6%Ni به روش Nd:YAG پالسی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
45 بررسی مقدار کرنش معادل پلاستیک در روش اکستروژن پیچشی با استفاده از روش اجزا محدود (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
46 بررسی مکانیکی و متالورژیکی جوشکاری انفجاری صفحات دو لایه آلومینیوم AA5083 به آلومینیوم AA1250 (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
47 بررسی مکانیکی و متالوژیکی جوشکاری انفجاری صفحات کامپوزیتی دو لایه آلومینیوم 1250 به فولاد دریایی (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
48 بررسی های تجربی در جوشکاری انفجاری لوله دو جزئی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
49 تاثیر سختی اولیه و پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال لب به لب آلیاژ 5186 آلومینیم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
50 تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوش های فولاد زنگ نزن 17-4PH (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
51 تاثیر عملیاتی حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوش آلیاژ مس برلیوم جوشکاری شده با روش لیزر پالسی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
52 تاثیر متغیرهای فرآیند فلوفرمینگ بر روی ابعاد و کیفیت سطح قطعه نهایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
53 تحلیل فشار پارگی صفحه محافظ بدونشیار با استفاده از معادله سویفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی
54 جوشکاری لیزرNd:YAGپالسی فولاد زنگنزن 304 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
55 خواص مکانیکی و ریزساختار جوشکاری لیزر ضربانی Nd:YAG فولاد زنگ نزن رسوب سخت A-۲۸۶ (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
56 روکش کاری سوپر آلیاژ اینکونل 718 بر روی فولاد گرمکار به روش جوشکاری انفجاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
57 ساخت لوله کامپوزیتی سه لایه آلومینیم –فولادزنگ نزن به روش جوشکاری انفجاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
58 شبیه سازی المان محدود و اندازه گیری توزیع تنشهای پسماند محوری و محیطی درفرآیند جوشکاری چند پاسه لوله ها (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
59 شکست نگاری اتصال غیر مشابه لحیم کاری سخت تحت خلا Ti-6Al- 4V به فولاد زنگ نزن 316L با استفاده از فلز پرکننده ی AgCuZn (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
60 مقایسه ریزساختار فولاد زنگ نزن 304 جوشکاری شده به وسیله لیزرNd:YAG پالسی و Micro TIG (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران