دکتر مهربان پارسامهر

دکتر مهربان پارسامهر

دکتر مهربان پارسامهر

Dr. Mehraban Parsamehr

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون تجربی تئوری کنش عقلانی در تبیین تعاملات همسایگی/(موردمطالعه: جامعه شهری یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 6، شماره: 13
2 آسیب شناسی حکمرانی آب در یزد (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 9، شماره: 3
3 ارتباط اضطراب و افسردگی با کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونری (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 28، شماره: 93
4 ارتباط بین ادراک بیماری و کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونری (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 122
5 اعتماد اجتماعی و رابطه آن با مشارکت اجتماعی مورد مطالعه: شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 20، شماره: 62
6 بررسی تاثیر تصویر بدن و مدیریت بدن بر مشارکت ورزشی زنان استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 4
7 بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی با نوع و میزان مشارکت ورزشی (مورد مطالعه: زنان استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 1
8 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیت های ورزشی (مطالعه موردی: پرستاران بیمارستان های دولتی شهر یزد (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 7، شماره: 26
9 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 11، شماره: 2
10 بررسی رابطه سبک زندگی سلامت محور با سلامت اجتماعی در بین مردم شهر تالش (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
11 بررسی رابطه ناکامی و خشونت روانی-کلامی مردان و زنان در خانوادههای شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 18، شماره: 1
12 بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر وندالیسم (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 3
13 بررسی عوامل مرتبط با نارضایتی از تصویر بدن در بین ورزشکاران بدن ساز شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 15، شماره: 32
14 بررسی عوامل موثر بر هواداری افراد از تیم های فوتبال لیگ ایران (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 10، شماره: 3
15 بررسی نقش حمایت اجتماعی و مصرف ورزش در تبیین مشارکت ورزشی (مطالعهای درباره زنان استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 2
16 بررسی نقش فردگرایی در عرفی شدن ساختار و ذهنیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 7، شماره: 15
17 برساخت گفتگو میان زوجین یزدی: به سوی یک نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 22، شماره: 84
18 تاثیر مولفه های مدرنیته بر ابعاد عرفی شدن دین (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 14، شماره: 3
19 تبیین نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مشارکت ورزشی جوانان (مطالعه موردی: شهر یزد) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 42
20 رابطه پیوند اجتماعی ایجاد شده توسط خانواده با خشونت میان فردی نوجوانان پسر در شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 6، شماره: 1
21 عوامل موثر بر گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی؛ مورد مطالعه: دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 25، شماره: 80
22 فراتحلیل پژوهش های تبیین عوامل جامعه شناختی موثر بر سوءمصرف مواد مخدر (با تاکید بر همنشینی با معتادین) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 23، شماره: 4
23 مدل یابی معادلات ساختاری رابطه استیگمای اجتماعی سرطان و عادت واره ذهنی سرطان در مراقبین خانوادگی بیماران سرطانی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 22، شماره: 5
24 مطالعه الگوی خودتوانمندی زنان کارآفرین یزد: تعامل سازنده با حصارهای ذهنی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 20، شماره: 3
25 مطالعه تطبیقی رابطه انگیزش نیت با نگرش به فعالیت های بدنی کلاسی در بین دو جنس (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 11
26 مطالعه جامعه شناختی خشونت میان­فردی: آزمون تجربی نظریه نظارت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 2
27 مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد و اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 1390، شماره: 2
28 ناهمسانی در حل مسئله، رفتارهای پاندولیک: یک نظریه زمینه ای از چگونگی حل مسئله در بین زوجین یزدی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 3
29 نظریه جامعه شناختی در جامعه شناسی پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تامین اجتماعی دوره: 18، شماره: 4
30 وضعیت و روند امید در جامعه ایران براساس داده های پیمایش های ملی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 23، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی انگیزه های مرتبط با حضور زنان در ورزشگاه (مورد مطالعه: تماشای والیبال زنان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
2 بررسی تاثیر رسانه های جمعی در گرایش به هواداری از تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
3 بررسی رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتماعی بین قومیت ترک و کرد شهر ارومیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
4 بررسی رابطه بیگانگی اجتماعی و اعتماد اجتماعی در بین قومیت ترک و کرد شهر ارومیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
5 بررسی رابطه بین بی سازمانی اجتماعی و میزان ترس از جرم در بین زنان در فضای شهری (مورد مطالعه: شهر تهران) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
6 بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و گرایش به جراحی زیبایی ( مورد مطالعه: دانشجویان دختر و پسر دانشگاه یزد ) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
7 بررسی رابطه بین عوامل فرهنگی- اجتماعی با گرایش به مشارکت در ورزش همگانی (مورد مطالعه:شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
8 بررسی رابطه حمایت اجتماعی والدین و رفتار ضد اجتماعی فرزندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
9 بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با انطباق اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
10 بررسی رابطه ی بین هویت ورزشی با رضایت از زندگی در بین دانشجویان رشتهی تربیت بدنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
11 بررسی عوامل اجتماعی - روانی مرتبط با بزهکاری دانشجویان پسر(آزمون تجربی نظریه فشار عمومی اگنیو)مورد مطالعه : دانشجویان کارشناسی پسر دانشگاه یزد (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
12 بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با مصرف آب در بین شهروندان شهر یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
13 بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی مرتبط با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرستان ابرکوه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
14 بررسی عوامل جامعه شناختی مرتبط با ترس از جرم در فضای شهری در بین زنان شهر تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
15 بررسی عوامل مرتبط با اعتماد اجتماعی قومیت های ترک و کرد شهر ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
16 بررسی عوامل موثر گرایش به مصرف محصولات ارگانیک در بین شهروندان شهر یزد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
17 بررسی میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه یزد با محیط دانشگاه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
18 پرسپکتیویسم و ذهن خلاق (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
19 رابطه احساس تعلق مکانی با مشارکت در امور شهری (مورد مطالعه: شهروندان شهر یزد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
20 نسبت بین یادآوری خاطرات گذشته و مشارکت در ورزش باستانی (مورد مطالعه: ورزش باستانی درشهر یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
21 هستی شناسی دینی و رابطه آن با هستی شناسی علمی و فلسفی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران