دکتر سیدمحمود میرخلیلی

دکتر سیدمحمود میرخلیلی دانشیار دانشگاه تهران دانشکده حقوق پردیس فارابی

دکتر سیدمحمود میرخلیلی

Dr. Seyed Mahmoud Mirkhalili

دانشیار دانشگاه تهران دانشکده حقوق پردیس فارابی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.