دکتر یاشار فلامرزی

دکتر یاشار فلامرزی

دکتر یاشار فلامرزی

Dr. Yashar Falamarzi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی نوسانات سطح تراز آب زیرزمینی دشت تویسرکان در دو مقیاس نقطه ای و منطقه ای (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 3، شماره: 8
2 پیش بینی دمای کمینه و بیشینه با استفاده از ماشین تعقیب کننده (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 5، شماره: 2
3 پیش ‌نگری بارش و دمای شرق کشور با استفاده از مقیاس‎‌کاهی ترکیبی دینامیکی-آماری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 2، شماره: 5
4 چشم انداز بارش ایران در قرن ۲۱ با به کارگیری مقیاس کاهی آماری برونداد مدل های منتخبCMIP۶ توسط نرم افزار CMHyd (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 49، شماره: 2
5 مدل سازی ماهانه خشکسالی با استفاده از برونداد پس پردازش شده سامانه CFS.v۲-RegCM۴ در دوره ۱۹۸۲ تا ۲۰۱۰ (مطالعه موردی: ایران) (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 49، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه برای رتبه بندی مدل های اقلیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
2 Monthly Reference Evapotranspiration Forecast Using CFS.v2 And Wavelet Neural Network (WNN) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
3 بررسی روند بارش مرتبط با شرایط سیل و خشکسالی به روش رگرسیون چندکی (مطالعه موردی: مشهد، دوره 1899-2018) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
4 بهینه سازی الگوی کشت گیاهان زراعی آبی در پایین دست سد درودزن (استان فارس) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
5 پس پردازش دینامیکی تغییرات اقلیمی خراسان رضوی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
6 تحلیل روند دمای فصلی با استفاده از روش نوآورانه تحلیل روند و تبدیل موجک در ایستگاه سینوپتیک شاهرود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
7 چشم انداز تغییر اقلیم خراسان رضوی در انتهای قرن ۲۱ با استفاده ریزمقیاس نمایی دینامیکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
8 روشی کارا برای تحلیل رفتار میانگین دمای روزانه به کمک مدل برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
9 شبیهسازی پاسخ حوضه با استفاده از مدل های بارش-رواناب AWBMوSacramento(مطالعه موردی : حوضه معرف اروان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب