دکتر عزیزالله افشار کرمانی

دکتر عزیزالله افشار کرمانی دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر عزیزالله افشار کرمانی

Dr. Azizollah Afshar kermani

دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.