دکتر آرش عبدالملکی

دکتر آرش عبدالملکی

دکتر آرش عبدالملکی

Dr. Arash Abdolmaleki

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of natural and modified exosomes a drug delivery system (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 9، شماره: 3
2 اثرات دگزامتازون بر روند ترمیم به دنبال قطع عصب سیاتیک و پیوند داربست سلول زدایی شده در مدل حیوانی موش صحرایی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 26، شماره: 4
3 اثرات محافظتی نانوذرات در درمان ضایعات سیستم عصبی: یک مرور روایی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 20، شماره: 9
4 ارزیابی کارآیی نانوذرات سلنیوم در تولید داربست عصبی سلول زدایی شده و قابلیت حفظ سلول های بنیادی کشت شده بر روی آن ها: یک مطالعه آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 20، شماره: 7
5 Neuroprotective effects of celastrol on sciatic nerve transection model in male Wistar rats (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 25، شماره: 10
6 Role of sperm apoptosis and oxidative stress in male infertility: A narrative review (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 19، شماره: 6
7 بررسی اثرات سمیت و ناهنجاری زایی عصاره برگ گیاه خرزهره بر جنین جوجه (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 5، شماره: 19
8 تحلیل ارتعاشات نانوصفحه های دایره ای تحت تحریک الکترواستاتیک غیرخطی با لحاظ اثرات سطح و اندازه (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 12، شماره: 5
9 تهیه نانوذرات اکسید آهن پوشیده با امگا-۳ و تاثیر آن بر عملکرد کبدی، کلیوی و طحالی در موش صحرایی: یک مطالعه تجربی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 20، شماره: 8
10 سلول های بنیادی سرطان: یک مرور روایی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات اوژنول بر بازیابی عملکرد نورون های حسی عصب سیاتیک آسیب دیده (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
2 اثرات حفاظتی و ترمیمی گیاه مریم گلی Salvia officinalis درسیستم عصبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
3 اثرات حفاظتی وترمیمی نانو ذرات فلسی نقره درسیستم عصبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
4 اثرات داروی فنی تویین در برهمکنش سلول بنیادی بند ناف انسانی و داربست سلول زدایی شده عصب سیاتیک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
5 اثرات ضد اضطرابی نانوذره سریوم اکسید پوشیده شده با سینامون (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
6 اثرات ضد صرعی نانوذره سریوم اکسید پوشیده شده با سینامون (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری
7 اثرات نانوذره اکسید آهن پوشیده با امگاتری بر ترمیم عصب سیاتیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
8 اثرات نانوذره سریم اکسید بر بازیابی عملکرد نورون های حسی عصب سیاتیک آسیب دیده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
9 اثرات هورمون تیروکسین بر بازیابی عملکرد نورون های حسی آسیب دیده عصب سیاتیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
10 ارز یابی بیومکانیکی مدل های هایپرالاستیک داربست عصبی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در گیاهان دارویی، شیمی و زیست شناسی ایران
11 ارزیابی عملکرد حسی عصب سیاتیک آسیب دیده در موش صحرایی تیمار شده با نانوذرات فریت کبالت پوشیده با سماق (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
12 ارزیابی عملکرد عصب حرکتی آسیب دیده در سویه های آزمایشگاهی تیمار شده با نانوذرات اکسید آهن پوشیده با امگا-۳ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
13 ارزیابی فاکتورهای بیوشیمیایی درنمونه داربست های سلول زدایی شده پوست موش صحرایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
14 ارزیابی فاکتورهای بیوشیمیایی درنمونه داربست های سلول زدایی شده غضروف گوش گوسفند (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
15 ارزیابی کشت سلول های بنیادی مزانشیمی چربی بر روی داربست سلول زدایی شده ی عصب سیاتیک موش صحرایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زیست شناسی
16 Evaluation of damaged motor nerve function in the laboratory strains treated with omega-۳ coated iron oxide nanoparticles (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
17 Nimodipine Promotes Regeneration of Peripheral Nerve (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
18 بازیابی عملکرد نورون های حرکتی عصب سیاتیک آسیب دیده در موش های صحرایی تیمار شده با نانوذرات سریم اکسید (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
19 بازیابی عملکرد نورون های حرکتی عصب سیاتیک آسیب دیده در موشهای صحرایی تیمار شده با نانوذرات سریم اکسید (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
20 بررسی اثرات نانوذرات اکسیدآهن پوشیده با امگاتری بر فاکتورهای بیوشیمیایی در موش صحرایی نر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
21 بررسی روند بهبود نورونهای حرکتی موشهای صحرایی تیمار شده با اوژنول در مدل کمپرس عصب سیاتیک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
22 بررسی عملکرد نورونهای حرکتی در موشهای صحرایی تیمار شده با ترانس آنتول با استفاده از شاخص SFI (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
23 بررسی عملکرد نورونهای حسی در موشهای صحرایی تیمار شده با ترانس آنتول (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
24 بررسی کشت سلول های بنیادی مزانشیمی چربی بر داربست سلول زدایی شده پانکراس رت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زیست شناسی
25 بررسی مورفولوژیکی داربست سلول زدایی شده پوست موش صحرایی به منظور کاربرد در مهندسی بافت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
26 بررسی مورفولوژیکی داربست سلول زدایی شده غضروف گوش گوسفند به منظور کاربرد در مهندسی بافت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
27 برهمکنش سلول های بنیادی بندناف انسانی و داربست حاصل از سلول زدایی عصب سیاتیک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
28 تاثیر هورمون تیروئیدی بر بازیابی عملکرد نورون های حرکتی آسیب دیده عصب سیاتیک در مدل موش صحرایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
29 ترکیبات زیست فعال زعفران Crocus sativus L ی تاثیر آنها بر اختلالات سیستم عصبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
30 خواص آنتی اکسیدانی نانوسریا و تاثیر آن بر بیماری های سیستم عصبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
31 کاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی در علوم زیستی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
32 میکروسکوپ الکترونی و کاربرد آن در زیست شناسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
33 میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و کاربرد آن در بیماری صرع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
34 نقش هوش مصنوعی در طراحی دارو و ارتباط آن با آزمایشگاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی