پروفسور سید رضا شجاع رضوی

پروفسور سید رضا شجاع رضوی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

پروفسور سید رضا شجاع رضوی

Prof. Reza Shoja Razavi

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنیل انحلالی، پیرسازی دومرحله ای و بررسی خسارت هیدروژنی آلیاژ آلومینیوم ۷۰۷۵ (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 35، شماره: 1
2 ارزیابی تاثیر الگوی روبش بر بافت انجمادی اینکونل ۶۲۵ در فرایند رسوب نشانی مستقیم لیزری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران دوره: 18، شماره: 51
3 ارزیابی تاثیر الگوی روبش بر بافت انجمادی اینکونل ۷۱۸ در فرایند رسوب نشانی مستقیم لیزری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران دوره: 17، شماره: 50
4 ارزیابی ریزساختار، خواص مکانیکی و بافت انجمادی اینکونل ۶۲۵ روی زیرلایه اینکونل ۷۳۸LC توسط رسوب نشانی مستقیم لیزری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران دوره: 18، شماره: 54
5 استفاده از لیزر در سخت کاری سطحی فولادهای متوسط کربن ۱.۱۱۸۶ و ۱.۶۵۸۲ (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 1، شماره: 2
6 بررسی اثر غلظت و پیرسازی بر رسوب دهی نانوپودر ایتریا (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 34، شماره: 3
7 بررسی خواص سایشی روکش های فولاد PH۴-۱۷ و استلایت۶ ایجادشده با فرایند رسوب نشانی مستقیم لیزری روی زیرلایه فولاد PH۴-۱۷ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران دوره: 18، شماره: 51
8 بررسی رفتار خوردگی روکش های فولاد PH۴-۱۷ و استلایت ۶ ایجادشده با فرایند رسوب نشانی مستقیم لیزری روی زیرلایه فولاد PH۴-۱۷ (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی خوردگی دوره: 12، شماره: 46
9 بررسی ریزساختار انجمادی سوپرآلیاژ IN۶۲۵ لایه نشانی شده روی IN۷۱۳LC توسط فرایند رسوب نشانی مستقیم لیزری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 9، شماره: 1
10 بررسی ریزساختار و سختی روکش های فولاد PH۴-۱۷ و استلایت ۶ ایجادشده با فرایند رسوب نشانی مستقیم لیزری روی زیرلایه فولاد PH۴-۱۷ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 8، شماره: 2
11 بهینه سازی توزیع تنش و تغییر شکل سطح آلیاژ Ti-۶Al-۴V در فرایند شوک دهی سطحی لیزری به روش المان محدود و تحلیل آماری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران دوره: 17، شماره: 50
12 تاثیر چگالی انرژی بر ریزساختار رسوب نشانی مستقیم لیزری سوپرآلیاژ استلایت۶ روی فولاد زنگ نزن ۳۱۶ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 9، شماره: 2
13 تهیه نانو پودر اکسید ایتریوم به روش هیدروترمال: بررسی اثر نسبت مولی سیتریک اسید به Y۳+ و pH (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 2
14 تهیه نانوپودر ایتریا آلائیده شده با Nd۳+ و+La۳ به روش سل-ژل احتراقی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 35، شماره: 4
15 سنتز پودر سرمت WC-۸Co در سیستم WO۳-Co۳O۴-C به روش احیای کربوترمیک جامد بصورت درجا و تحت اتمسفر هیدروژن: (آنالیز فازی، ریزساختاری و ترمودینامیکی) (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 11، شماره: 3
16 مطالعه روی ریزساختار و خواص مکانیکی ناحیه جوش لیزری فولاد ۱/۷۲۲۵ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر متغیرهای فرایند روکش کاری لیزری روی ریزساختار لایه های تک پاس اینکونل 718 (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
2 اثر نرخ گاز محافظ و حامل بر روکش کاری لیزری سوپرآلیاژ استلایت 6 روی زیرلایه فولاد زنگ نزن 4PHـ 17 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
3 ارزیابی اثر ممانعت کنندگی دی پتاسیم هیدروژن فسفات در خوردگی فولاد ASTM A517 در آب شیرین بندرعباس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
4 ارزیابی بافت انجمادی در رسوب نشانی مستقیم لیزری اینکونل ۷۱۸ (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح
5 ارزیابی تاثیر بازدارنده های خوردگی در محلولهای لکه گیر و شوینده سیستم های الکتریکی و الکترونیکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی خوردگی ایران
6 ارزیابی تاثیر پارامترهای اصلی لیزر بر روکش کاری لیزری پودر کاربید تنگستن-نیکل (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
7 ارزیابی تاثیر پارامترهای فرایند رسوب نشانی مستقیم لیزری بر ریزساختار سوپرآلیاژ اینکونل ۷۳۸ (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش ملی مهندسی سطح و ششمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
8 ارزیابی تاثیرعملیات سطحی لیزری لایه NiCrAlY بر رفتار اکسیداسیون دمای بالای پوشش سپرحرارتی TBC (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش ملی مهندسی سطح و ششمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
9 ارزیابی چسبندگی پوشش کنترل حرارتی سیاه پلی اورتانی واثرعوامل مختلف برآن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
10 ارزیابی خواص پوشش هیبریدی آلی-معدنی GPTMS-TEOS بر روی آلومینیوم 5083 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
11 ارزیابی خواص ریزساختاری روکش کاری لیزری اینکونل 625 روی اینکونل 738 با استفاده از لیزر Nd:YAG (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
12 ارزیابی خواص مکانیکی پوششهای نانوترکیبی هیبریدی سل- ژل GPTMS-TEOS بر زیرلایهAl-5083 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
13 ارزیابی خواص مکانیکی ساختارهای مشبک فلزی از جنس فولاد زنگ نزن ۳۱۶L ساخته شده به روش رسوب نشانی مستقیم لیزری تحت کشش به روش عددی و تجربی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب،بیست و سومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دوازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و اولین کنفرانس ملی ساخت افزایشی
14 ارزیابی رفتار خوردگی آلیاژ Al356 با استفاده از آلیاژسازی سطحی با نیکل به کمک لیزر (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
15 ارزیابی رفتار خوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V در محلول اسید کلریدریک پس از نیتراسیون سطحی لیزری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
16 ارزیابی رفتار خوردگی پوشش نانو کامپوزیت پلی آمید ایمید پایه حلال / رس (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
17 ارزیابی رفتار سایش نوسانی آلیاژ Ti-6Al-4V پس از نیتراسیون سطحی لیزری (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
18 ارزیابی رفتار مکانیکی روکش سوپرآلیاژ اینکونل ۶۲۵ ایجاد شده با فرایند رسوبنشانی مستقیم لیزری (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش ملی مهندسی سطح و ششمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
19 ارزیابی ریزساختار آلیاژ Ti-6Al-4V پس از نیتراسیون سطحی لیزری توسط آزمون فتوالکترونی پرتو ایکس (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
20 ارزیابی ریزساختار، خواص مکانیکی و بافت انجمادی رسوب نشانی مستقیم فلزی اینکونل ۶۲۵ روی زیرلایه اینکونل ۷۳۸ به کمک لیزر فیبری پیوسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
21 ارزیابی ساختار انجمادی سوپرآلیاژ اینکونل ۶۲۵ در فرایند ساخت افزایشی به روش رسوبنشانی مستقیم فلزی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب، بیست و چهارمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، سیزدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و دومین کنفرانس ملی ساخت افزایشی
22 ارزیابی مقاومت به خوردگی پوشش های فولاد ۱۷-۴PH و استلایت ۶ ایجادشده به وسیله رسوبنشانی مستقیم لیزری روی زیرلایه فولاد ۱۷-۴PH (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش ملی مهندسی سطح و ششمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
23 ارزیابی مقاومت به سایش لایه روکش کاری شده لیزری اینکونل 625 روی اینکونل 738 با استفاده از لیزر Nd:YAG (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
24 ارزیابی و مقایسه رفتار سایشی روکش های فولاد ۱۷-۴PH و استلایت ۶ ایجادشده به وسیله رسوب نشانی مستقیم لیزری روی زیرلایه فولاد ۱۷-۴PH (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش ملی مهندسی سطح و ششمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
25 استفاده از لیزر در سخت کاری سطحی فولادهای متوسط کربن 1/1186 و 1/6882 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عملیات حرارتی
26 اصلاح سطحی نانولوله های کربنی به منظور بهبود توزیع پذیری (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
27 اصلاحسازی سطحی لیزری پوششهای سد حرارتی نانوساختار YSZ پاشش پلاسمایی شده (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
28 اعمال پوشش کبالت روی پودر کاربید تنگستن به روش الکترولس و بررسی پارامترهای زمان و بار حمام حین فرایند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
29 اعمال و مشخصه یابی ریز ساختاری پوشش های سد حرارتی نانو ساختار زیر کنیای پایدار شده با ایتریا روی سوپر آلیاژ اینکونل 738 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
30 الیاژسازی سطح الومینیم با پوشش NiCrSiB به کمک لیزر و ارزیابی رفتار خوردگی آن (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
31 ایجاد پوششهای نانو کریستالی سل ژل بکمک لیزر و بررسی رفتار اپتیکی آنها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
32 ایجاد پوششهای نانوکریستالی Ni-P و Ni-W-P به کمک لیزر و بررسی رفتار خوردگی آنها (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
33 ایجاد پوششهای نانوکریستالی سل ژل بکمک لیزر و بررسی رفتار اپتیکی آنها (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
34 ایجاد وبررسی خواص سایشی کامپوزیت سطحی ایجاد شده به کمک لیزر (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
35 Enhancement of magnetic and microwave absorption properties ofnickel ferrite through partial substitution of Ni۲+ by Co۲+ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره سرامیک ایران
36 Factors controlling magnetic properties of CoFe۲O۴ nanoparticles synthesizedby chemical co-pericipitation (دریافت مقاله) دهمین کنگره سرامیک ایران
37 SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SCANDIA, YTTRIA STABILIZED ZIRCONIA (SYSZ) NANOPOWDERS BY NEW APPROACH (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
38 بازسازی سطحی فولاد زنگ نزن AISI۶۳۰ با استفاده از آلیاژ استلایت ۶ به کمک لیزر (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش ملی مهندسی سطح و ششمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
39 بررسی اثر آلیاژسازی سطحی لیزری برروی ترکیب و ساختار سطح آلیاژ Ti6Al4V (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
40 بررسی اثر اعمال حرارت القایی در فرایند رسوب نشانی مستقیم لیزری بر بافت انجمادی آلیاژ اینکونل ۶۲۵ روکش کاری شده روی پره ی توربین رنه ۱۲۵ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب، بیست و چهارمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، سیزدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و دومین کنفرانس ملی ساخت افزایشی
41 بررسی اثر درصد همپوشانی روکش کاری لیزری سوپرآلیاژ استلایت ۶ روی زیرلایه فولاد زنگ نزن ۴PHـ ۱۷ بر سختی آن (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح
42 بررسی پارامترهای ذوب سطحی با لیزر فیبری بر ریزساختار پوشش NiCrAlY اعمال شده با فرایند پاشش پلاسمایی اتمسفری (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح
43 بررسی تاثیر الگوی روبش بر خواص مکانیکی اینکونل ۷۱۸ پس از رسوب نشانی مستقیم لیزری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
44 بررسی تاثیر پارامت رهای فرایند اصلاح سازی سطح آلومینیوم توسط لیزر Nd:YAG پالسی (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
45 بررسی تاثیر پارامترهای ریزساختاری بر میزان عبور نانوکامپوزیت ایتریا - منیزیا شبیه سازی شده با نظریه مای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سرامیک ایران
46 بررسی تاثیر فاکتور انباشت انرژی در هنگام عملیات سطحی لیزری توسط لیزر Nd-YAG پالسی بر رفتار خوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
47 بررسی تاثیر محافظت از آلیاژ Ti-6Al-4V بر ریزساختار در حین رسوب نشانی مستقیم لیزری (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
48 بررسی تاثیر نسبت رنگدانه به رزین برخواص نوری رنگهای کنترل حرارتی بهکار رفته درماهواره (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
49 بررسی تاثیر نیتراسیون لیزری توسط لیزر Nd;YAG پالسی بر خواص سطحی آلیاژ Ti-6Al-4V (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
50 بررسی تاثیرپارامترهای لیزرNd:YAG پالسی برفراینداصلاح سازی سطحی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
51 بررسی تجربی فرایند ماشینکاری به کمک لیزر فولاد سخت کاری شده (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
52 بررسی ترکیبات آلیاژی پایه کبالت وخواص آن ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
53 بررسی ریزساختار انجمادی سوپرآلیاژ LC ۷۱۳ Inconelبازسازی شده توسط ۶۲۵ Inconel با روش رسوب نشانی مستقیم لیزری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب،بیست و سومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دوازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و اولین کنفرانس ملی ساخت افزایشی
54 بررسی عوامل تاثیرگذار در سنتز نانوسیم های نقره با استفاده از روش پلی ال و کاربردهای آن درپوشش های شفاف و رسانا (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مهندسی نفت، صنایع گاز زمین شناسی و پتروشیمی
55 بررسی مقاومت به خوردگی داغ لایه اینکونل 625 اعمال شده روی زیرلایه اینکونل 738 به روش روکش کاری لیزری (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
56 بررسی مکانیزم تشکیل ترک در هنگام عملیات سطحی لیزری آلیاژ Ti-6Al-4V توسط لیزر Nd-YAG پالسی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
57 بررسی مکانیسم رشد نانوسیم های نقره و پارامترهای تاثیرگذار در سنتز آن ها جهت استفاده در پوشش های شفاف و رسانا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم پایه ایران
58 بررسی مورفولوژی سطح و رفتار حفاظتی پوشش نانو کامپوزیت پلی آمید ایمید پایه حلال / رس (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
59 بررسی نقش ریزساختار در استحکام چسبندگی پوشش سد حرارتی YSZ اعمال شده به روش پاشش پلاسمایی اتمسفری (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
60 بهبود رفتار فرسایشی فولاد زنگ نسن مارتنزیتی AISI 420 توسط روکش کاری لیزری کامپوزیت NiCr-TiC (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
61 بهبود مقاومت به خوردگی داغ پوشش سد حرارتی نانوساختار YSZ پاشش پلاسمایی شده توسط عملیات سطحی لیزری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
62 بهینه سازی پارامترهای سنتز نانوسیم های نقره جهت استفاده در پوشش های شفاف و محافظ های EMI (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو فناوری
63 بهینهسازی مقاومت سایشی پوششهای کنترل حرارتی سیاه پلیاورتانی برای سطوح آلومینیومی (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
64 پوشش دهی نانو کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ گرافن بر روی آلیاژ Ti-6Al-4V به روش غوطه وری به منظور کاربردهای پزشکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
65 پیش بینی تاثیر پارامترهای فرایندی بر مشخصه های هندسی و مدلسازی تجربی-آماری روکش کاری لیزری فولاد رسوب سختی شونده با استفاده از الگوریتم ژنتیک و رگرسیون خطی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
66 تاثیر پارامترهای روکش کاری لیزری بر مشخصه یابی و خصوصیات سطحی لایه های رسوب داده شده با استفاده از فولاد زنگ نزن 316L (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
67 تاثیر پارامترهای فرایند نیتراسیون سطحی لیزری بر ساختار و سختی سطح آلیاژ Ti6Al4V (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
68 تاثیر ضخامت پوشش الکترولس نیکل- فسفر برآلیاژ سازی سطح آلومینیوم 356 توسط لیزر (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
69 تاثیر لایه نیکل روی ذرات WC-Co بر ریز ساختار و سختی روکش تک پاس ایجاد شده با روش روکش کاری لیزری (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
70 تاثیر میزان ماده آلی GPTMS بر رفتار سایشی و فرسایشی پوششهای هیبریدی نانوکامپوزیتی GPTMS-TEOS اعمال شده بر آلومینیم 5083 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
71 تاثیر نیتراسیون سطحی لیزری بر رفتار خوردگی آلیاژ Ti6Al4V (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
72 تاثیر نیتراسیون لیزری توسط لیزر Nd:YAG نانو ثانیه بر مقاومت به خوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
73 تأثیر رطوبت نسبی، دما و آلودگی‌های محیطی بر خورندگی‌ منطقه خلیج‌فارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا
74 تحلیل تجربی - آماری برای روکش کاری لیزری پودر NiCoCrAlY روی سوپر آلباز پابه نیکل CMSX-۴ با روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
75 تحلیل تجربی- آماری برای رو کش کاری لیزری پودر NiCoCrAIY روی سوپر آلیاز پایه نیکل CMSX-۴ با روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
76 تعیین خورندگی اتمسفری بندرعباس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
77 تولید پودر سرمت WC-8Co در سیستم WO(3)-Co(3)O(4)-C به روش درجای احیای کربوترمیک جامد و تحت اتمسفر هیدروژن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملّی مواد نوین
78 تولید و ارزیابی نانو رنگدانه دانه سفید MCM-41 به منظور کاربرد در رنگ کنترل حرارتی ماهواره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
79 خوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V در محلول اسید نیتریک پس از نیتراسیون سطحی لیزری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
80 خوردگی بردهای مدار چاپی بر اثر بقایای روانساز لحیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی خوردگی ایران
81 ذوب لیزری انتخابی آلیاژ ti-۶al-۴v: مروری بر متغیر های فرآیند و ریز ساختار (دریافت مقاله) فراخوان پذیرش مقالات در رشته های فنی و مهندسی
82 رسوب نشانی مستقیم فلزی پودر اینکونل ۶۲۵ روی زیرلایه اینکونل ۷۳۸ به منظور ارزیابی خواص مقاومت به سایش دما بالا (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش ملی مهندسی سطح و ششمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
83 رسوب نشانی مستقیم لیزری سوپرآلیاژ پایه کبالت استلایت ۶ روی زیرلایه فولاد زنگ نزن مارتنزیتی با هدف بهینه سازی هندسی و کاهش عیوب ساختاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
84 روکش کاری لیزری آلیاژ Ti-6AI-4V با استفاده از لیزر فیبری پیوسته و ارزیابی پارامترهای فرآیندی آن (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
85 روکش کاری لیزری اینکونل 718 بررسی مشخصات هندسی ریزساختار آن (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
86 روکش کاری لیزری پودر WC-FeAl و بررسی پارامترهای موثربر آن (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
87 روکش کاری لیزری کامپوزیت نیکل کروم TiC روی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 420 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
88 ساخت افزایشی آلیاژ Ti-6Al-4V به روش رسوب نشانی مستقیم لیزری و مشخصه یابی ریزساختاری آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
89 ساخت افزایشی اینکونل ۷۱۸ روی زیرلایه همجنس توسط رسوب نشانی مستقیم لیزری و ارزیابی تاثیر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی آن (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش ملی مهندسی سطح و ششمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
90 ساخت افزایشی سوپر آلیاژ اینکونل 718 به روش رسوب نشانی مستقیم فلزی با لیزر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
91 ساخت افزایشی سوپرآلیاژ اینکونل ۶۲۵ روی زیرلایه پایه نیکل با استفاده از روش رسوب نشانی مستقیم فلزی به منظور ارزیابی خواص مکانیکی و ریزساختار (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش ملی مهندسی سطح و ششمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
92 ساخت افزایشی فولاد زنگ نزن ۳۱۶L به روش رسوب نشانی مستقیم لیزری و ارزیابی خواص مکانیکی آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
93 سخت کاری استحاله ای لیزری فولاد 1.4021 و ارزیابی رفتار خوردگی حفره دار شدن آن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
94 سخت کاری سطحی لیزری فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 420 و بررسی پارامترهای فرایند (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
95 سختکاری سطحی لیزری چدن خاکستری و بررسی میکروساختاری آن (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
96 سنتز پودر کاربید تنگستن از اکسید تنگستن به روش احیا وکربوراسیون مستقیم و ارزیابی پارامترهای فرایند بر خلوص و مورفولوژی ذرات (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
97 سنتز ذرات مس به روش احیای شیمیایی به منظور استفاده در الکترونیک چاپی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
98 شبیه سازی حرارتی فرایند سخت کاری سطحی لیزر ی فولاد 1045 AISI به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
99 طراحی و شبیه سازی ربات ۶ محوره با هدف به کارگیری در فرآیند شوک دهی لیزری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران
100 فعالسازی سطح پودر کاربیدتنگستن جهت انجام فرایند الکترولس نیکل فسفر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
101 کاربرد لیزر نیودیمیوم-یاگ پالسی در فرآیند تراش کاری به کمک لیزر (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
102 مدل تجربی آماری برای روکش کاری لیزری پودر WC-Co با روکش نیکل (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
103 مدل سازی آماری مشخصه های هندسی روکش کاری لیزری پودر سوپرآلیاژ اینکونل ۶۲۵ روی زیرلایه اینکونل ۷۳۸LC (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح
104 مدل سازی آماری و پیش بینی مشخصات هندسی لایه تک پاس در فرایند روکش کاری لیزری پودر اینکونل 718 روی زیرلایه اینکونل 718 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
105 مدلسازی آماری روکش کاری تکپاس فولاد داپلکس ۲۲۰۹ روی فولاد Mo۴۰ به روش رگرسیون خطی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب،بیست و سومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دوازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و اولین کنفرانس ملی ساخت افزایشی
106 مدلسازی آماری مشخصات هندسی روکش کاری لیزری پودر اینکونل ۷۱۸ روی زیرلایه همجنس توسط لیزر فیبری پیوسته (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
107 مشخصه یابی لایه های اینکونل 625 اعمال شده روی زیرلایه اینکونل 738 به دو روش روکش کاری لیزری و جوش کاری TIG (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
108 مطالعه تغییرات ساختار و رفتار خوردگی فولاد زنگنزن دو فازی فریتی- مارتنزیتی پس ازعملیات ذوب سطحی لیزری (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
109 مطالعه و بررسی فرایند نوین سختکاری سطحی لیزری فولادها جهت کاربرد در صنایع دریایی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی