دکتر محمد علی مرادی

دکتر محمد علی مرادی دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

دکتر محمد علی مرادی

Dr. Mohammad Ali Moradi

دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی : صنایع دستی کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 47
2 تاثیر سرمایه کارآفرینی بر تولید و رشد بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 2، شماره: 5
3 تاثیر سرمایه‎ی انسانی و فناوری بر رشد بهره وری کل عوامل بازرگانی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 1
4 تاثیر نوآوری خدمات بر عملکرد آژانس های مسافرتی در شهر تهران: نقش میانجی کیفیت خدمات و رضایت مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 2
5 شناسایی موانع نهادی توسعه کارآفرینی منطقه ای در ایران (رویکردی انتقادی به نظام تاریخی سیاست گذاری کارآفرینی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 4
6 شناسایی و اولویت بندی سیاست های توسعه کارآفرینی بین المللی در بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 5، شماره: 2
7 شناسایی واولویت بندی سیاست های توسعه کارآفرینی بین المللی دربخش صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 5، شماره: 1
8 طراحی مدل تکاملی گذار ایران به اقتصاد دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 68
9 مبانی فکری انسان اقتصادی در کتاب های اقتصاد خرد دانشگاهی و جایگاه آن براساس ارزش های اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 18، شماره: 35
10 نقش نهاد دولت در توسعه نوآوری کسب وکارهای هایتک برای ورود به بازار های بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 4، شماره: 4
11 واکاوی عوامل نهادی زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 16، شماره: 4
12 هزینه مبادله صادرات و واردات ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 11، شماره: 62
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 شناسایی و تحلیل ابعاد نوآوری در فرآیند توسعه محصول جدید با استفاده از روش معادلات ساختاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
2 طراحی مدلی پویا جهت برسی تاثیر ابعاد نوآوری بر فرآیند توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
3 فرصتهای کارآفرینانه: نظریه و عمل (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
4 نقش تسهیلات اعطایی در میزان اشتغال زایی در کسب وکارهای کوچک و متوسط بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور