دکتر سیمین فصیحی

دکتر سیمین فصیحی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

دکتر سیمین فصیحی

Dr. Simin Fasihi

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد پارلمانی نمایندگان بوشهر در چالش میان حقوق مردم و قدرت حاکمیت پهلوی مطالعه موردی: علی دشتی و احمد اخگر (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 33، شماره: 57
2 از تاریخ مردان نخبه تا تاریخ زنان فراموش شده:علل تاخیر در پیدایش تاریخ نگاری زنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 19، شماره: 2
3 از خلوت خانه تا عرصه اجتماع رویارویی زنان با «دوگانگی طبیعت و فرهنگ» از انقلاب مشروطیت تا پایان دوره قاجار (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 20، شماره: 8
4 اعتبارسنجی تاریخی دو سریال درچشم باد و عمارت فرنگی (مطالعه موردی دوره رضاشاه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 26، شماره: 17
5 بحران آذربایجان به روایت کاریکاتور: تاملی تاریخی برنشریه تهران مصور (۱۳۲۴-۱۳۲۵) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 9، شماره: 16
6 بررسی جرایم اجتماعی در عصر ناصری (1264 – 1313 ه.ق) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 27، شماره: 36
7 تاثیر بحران جهانی 1929 بر تجارت تریاک در ایران (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 23
8 تاثیر پزشکان انگلیسی بر مناسبات سیاسی ایران و انگلیس در عصر قاجار(۱۲۱۰-۱۳۱۳ه.ق) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 5، شماره: 9
9 تحول من فردی و جایگاه آن در تاریخ نگاری نوین ایران (با تکیه بر خاطره نگاری عصر قاجار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 25، شماره: 15
10 حقوق شهروندی در عریضه های زنان عصر مشروطه (دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 3، شماره: 3
11 حیات اجتماعی شیراز عصر قاجار به روایت سفرنامه‌نویسان روس و فرانسه با رویکردی بر شرق‌شناسی (1264- 1210ق /1796- 1848م) (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 8، شماره: 2
12 دیگری و بازنمایی آن در خاطرات زنان؛ مطالعه ی موردی: خاطرات دختران فرمانفرما (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 10، شماره: 37
13 زبان و زمان در روایت زنان سیاسی خاطره نگار دوره پهلوی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 5
14 فرودستان به روایت طنز: تاملی تاریخی بر روزنامه چنته پابرهنه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 8، شماره: 31
15 قانون انحصار تجارت خارجی ایران 1309: (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 21، شماره: 11
16 مسئله تریاک در جامعه عصر رضاشاه: پدیده اعتیاد، آثار سوء اجتماعی آن و راهکارهای دولت در مقابله با آن (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 25، شماره: 25
17 نقش دوگانه حزب دموکرات ایران در مشارکت سیاسی زنان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 20، شماره: 6
18 نمودهای ناسیونالیسم در کتاب های درسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 19، شماره: 1
19 وجه جنسیتی گفتمان دولت- ملت رضاشاه و تاکید بر ارزشمندی نقش خانگی زنان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 29، شماره: 43
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 فراسوی دوگانه غرب گرایی و خرافه گرایی دینی: سیدجمال الدین اسدآبادی و جستجوی راهی سوم بر پایه رنسانس اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در تاریخ ،فرهنگ وبیداری اسلامی