آقای دکتر فرح قادری

دکتر فرح قادری استاد،دانشگاه ارومیه

آقای دکتر فرح قادری

Dr. Farah GHaderi

استاد،دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرح قادری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The Effect of Formal Teaching of Morphological Rules on EFL Learners’ Reading Comprehension and Guessing the meaning of Derivative Words (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی