دکتر رضا مسیبی بهبهانی

دکتر رضا مسیبی بهبهانی عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت

دکتر رضا مسیبی بهبهانی

Dr. Reza Mosayebi Behbahani

عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.