مهندس حمیدرضا کریمی

مهندس حمیدرضا کریمی دبیر انجمن مهندسی گاز ایران

مهندس حمیدرضا کریمی

Hamidreza karimi

دبیر انجمن مهندسی گاز ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.