دکتر سید اسماعیل هاشمی

دکتر سید اسماعیل هاشمی استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

دکتر سید اسماعیل هاشمی

Dr. Esmaeil Hashemi

استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی «درمان روان پویشی فشرده و کوتاه مدت» بر ترس از گناه و پرخاشگری نهفته بیماران زن مبتلا به وسواس آلودگی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 11، شماره: 1
2 اثربخشی آموزش انعطاف ‌پذیری روان‌ شناختی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر فرسودگی عاطفی و کار هیجانی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌ های شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 28، شماره: 4
3 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر شادکامی دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 6، شماره: 2
4 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در محیط کار بر تعارض بین فردی و تجربه بی نزاکتی در پرستاران بیمارستان های شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 6، شماره: 1
5 اثربخشی زوج درمانی تلفیقی سیستمی- روان-پویشی- رفتاری بر نظارت بر همسر در زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مراکز مشاوره (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 1
6 اثربخشی زوج­ درمانی تلفیقی سیستمی- روان­پویشی- رفتاری بر سبک شنیداری زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مراکز مشاوره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 15، شماره: 57
7 ارزیابی ویژگیهای روانسنجی مقیاس سبک شنیداری زوجین در نمونه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 16، شماره: 1
8 بررسی تفاوت ها و شباهت های حیا و اضطراب اجتماعی (کمرویی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 53
9 بررسی رابطه تعهد مذهبی، سبک های بخشش، نبخشیدن و نشخوارفکری با سلامت روان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 6، شماره: 23
10 تاثیر آموزش فرآیند حل مساله خلاق بر خلاقیت و نوآوری کارکنان منطقه چهار عملیات انتقال گاز (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 2
11 تاثیر بهوشیاری (ذهن آگاهی) بر سبک تصمیم گیری کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان: نقش میانجی گرانه خودتاملی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 2
12 تاثیر بی‏ عدالتی رویه ‏ای ادراک‏ شده بر بهزیستی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 29، شماره: 98
13 تاثیر رهبری اصیل بر سلامت روانی: نقش میانجی گرانه حیطه های زندگی کاری و خوداثربخشی مقابله شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 4
14 رابطه رسالت فرزندپروری با بهزیستی روان شناختی و خودکارآمدی فرزندان با میانجی گری بهزیستی روان شناختی و خودکارآمدی مادران معلم جلال آباد افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 67
15 مدل ارتباط منابع معنوی با تمایل به ترک شغل و بهزیستی در محل کار: نقش میانجی فرسودگی هیجانی و اشتیاق شغلی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 3، شماره: 1
16 نقش میانجی زایندگی در محیط کار در رابطه ویژگی های زمینه ای با عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون مدلی از برخی پیامدهای مشاهده بی نزاکتی در محیط کار در یک سازمان صنعتی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
2 ارتباط منابع معنوی، منابع و تقاضاهای شغلی، تمایل به ترک شغل و بهزیستی در محل کار: نقش میانجی فرسودگی هیجانی و اشتیاق شغلی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
3 بررسی رابطه ی خودتعیینی و بازخورد عملکرد با زایندگی در کار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
4 رابطه بین منابع معنوی، بهزیستی در محل کار و قصد ترک شغل در کارکنان شرکت فولاد خوزستان: نقش میانجی اشتیاق شغلی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
5 رهبری اصیل، فرسودگی شغلی و سلامت روان(مطالعه موردی شرکت دولتی تابع وزارت نیرو استان خوزستان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
6 سکوت سازمانی: پیشایندها و پیامدها (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
7 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای آمادگی به اعتیاد درکارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
8 مقایسه استرس ادراک شده، اضطراب اجتماعی و امیدواری در بین پرستاران بخش اورژانس و پرستاران سایر بخش ها در بیمارستان ابوذر و رازی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
9 مقایسه دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا و پایین از نظر اجتناب از کمک طلبی و خودناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شاهد شهر اهواز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
10 مقایسه دانش آموزان با درجه پیشرفت تحصیلی مختلف از نظر اجتناب از کمک طلبی و تقلب تحصیلی (جامعه آماری: دختران دانش آموز مقطع متوسطه دوره دوم شاهد شهر اهواز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
11 نقش میانجیگری تعهد سازمانی در ارتباط بین جو اخلاقی و قصد ترک شغل کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی