دکتر حسن روحی پور

دکتر حسن روحی پور دانشیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دکتر حسن روحی پور

Dr. Hasan Rouhipour

دانشیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کارایی بهسازهای زیستی در مهار فرسایش بادی خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 4
2 ارزیابی کارایی پلی اکریل آمید (PAM) در افزایش پایداری خاکدانه و کاهش فرسایش خاک های مارنی اراضی شیب دار استان زنجان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 40، شماره: 2
3 ارزیابی مدل فرآیندی WEPP در برآورد شدت فرسایش بین شیاری با استفاده از شبیه ساز باران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 1
4 بررسی تاثیر استفاده از پلیمر سوپرجاذب و صفحات جاذب الرطوبه پلانت بک بر میزان مصرف آب و رشد نهال تاغ به منظور تولید فضای سبز در مناطق بیابانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 1
5 بررسی توزیع افقی ذرات بادرفت و حداکثر ظرفیت انتقال رخدادهای فرسایش بادی (مطالعه موردی اراضی آیش دشت یزد – اردکان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 1
6 بررسی رابطه برخی از شاخصهای پایداری خاکدانه با عامل فرسایش پذیری خاک با استفاده از شبیه سازی باران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 11، شماره: 3
7 بررسی سازگاری چند گونه اکالیپتوس در تپه های شنی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 13، شماره: 4
8 بررسی کاشت صیفی جات در شنزارهای تثبیت شده با کاربرد لایه غیر قابل نفوذ قیر توام با آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 11، شماره: 1
9 بیلان آبی و نقش مولفه بارش در برآورد استعداد رویشی شن زارهای مناطق بیابانی (مطالعه موردی: منطقه سبزوار) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 2، شماره: 1
10 تاثیر اندوده سطحی بر فرسایش بین شیاری در شیب و شدت بارندگی مختلف در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
11 تاثیر منابع و مقادیر مواد آلی بر شاخص پایداری خاکدانه و جرم مخصوص ظاهری خاک در شمال خوزستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 12، شماره: 4
12 تعیین ضریب گیاهی و تبخیر- تعرق آویشن دنایی در شرایط استاندارد در کرج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 3
13 تعیین مالچ های مناسب برای تثبیت ماسه زارها با روش جدید تعیین ضریب پلاستیسیته (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 4
14 تعیین نیاز آبی گل محمدی (Rosa damascena Mill.) با استفاده از لایسیمتر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 6
15 تعیین نیاز آبی گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) با استفاده از لایسیمتر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 3
16 توانمندی های ژنتیکی سیاهتاغ (Haloxylon aphyllum) در مقابله با تنش رطوبتی در مرحله نونهالی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 4
17 نقش پوشش سنگریزه ای روی میزان فرسایش و رواناب با استفاده از فلوم و شبیه سازی باران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر شیب بر شدت رواناب در خا کهای حساس به تشکیل اندوده سطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
2 ارزیابی مدل فرآیندی WEPP در برآورد فرسایش شیاری با استفاده ازشبیه سازی رواناب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
3 ارزیابی معادله فرسایش بین شیاری در مدل WEPP با تکیه بر پارامتر فرسایش پذیری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
4 ارزیابی یک مدل فرآیندی فرسایش خاک برای فرآیندهای ناشی از اثر بارندگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
5 بررسی اثر شیب دار بر فرسایش بین شیاری در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
6 بررسی تاثیر عمق آب بر فرآیندهای فرسایش ناشی از باران در عمق و قدرت جریان های کمتر از آستانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 بررسی تغییرات مکانی ضریب زبری مانینگ در راستای طول شیار در جریان های متمرکز رواناب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 بررسی سازگاری سه گونه آکاسیا به منظور تثبیت بیولوژیکی تپه های شنی در استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
9 بررسی کارایی برخی از معادلات در پیش بینی سرعت جریان ورقه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
10 بررسی مشکلات ریزگرد ها و راهکارهای مقابله و سازگاری با آن تجربیات ملی و جهانی در مواجهه با ریزگردها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
11 برهمکنش باران و رواناب در فرآیند فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از شبیه سازی باران و رواناب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
12 پراکنش رسوبات بادی کشور براساس عکس های هوایی(82-1372) (گزارشی از پیشرفت بانک اطلاعات رقومی ریگزارهای کشور) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
13 تاثیر پوشش سنگی بر روی فرسایش و رسوب دو نوع خاک با استفاده از فلوم و شبیه سازی باران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
14 تاثیر مواد آلی مختلف بر شاخص پایداری خاکدانه ها و جرم مخصوص ظاهری خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
15 تعدیل اثرات منفی تغییر اقلیم و خشکسالی با رویکرد بیابانزدایی مبتنی بر استحصال آب از ماسه زارها (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
16 توانایی مدل های فرآیندی در تبیین فرآیندهای فرسایش خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
17 دینامیک فرسایش ورقهای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
18 رابطه بین خصوصیات شیمیایی خاک و مقدار سزیوم - 137 در خاک های حوزه پخش سیلاب طاسران - کبودرآهنگ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
19 روش جدید تخمین سرعت روان آب در فرسایش شیاری و بین شیاری با استفاده از معادله ضریب زبری مانینگ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش و رسوب
20 کاربرد مدل فرایندیابی GUEST در برآورد میزان فرسایش (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار
21 معرفی روشی جدید برای تعیین ضریب خمیرائی یا پلاستیسیتی مالچ های تثبیت کننده ماسه های روان و معرفی برخی از مالچ های مناسب برای تثبیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
22 واسنجی عامل فرسایش پذیری یک مدل فرایندی در فرسایش آبی با استفاده از شبیه سازی باران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران