دکتر احسان زندی اصفهان

دکتر احسان زندی اصفهان دانشیار بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

دکتر احسان زندی اصفهان

Dr. Ehsan Zandi Esfahan

دانشیار بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ضددردی و ضدالتهابی عصاره الکلی بخش های هوایی گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) بر موش سوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 6
2 اثرات مثبت جنگل های با غنای گونه ای بالا بر تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 5
3 ارزیابی توان ذخیره کربن گونه های شورروی Suaeda fruticosa، Tamarix aphylla،Tamarix leptoptala و Alhagi camelorum و گونه غیرشورروی Artemisia sieberi (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 29، شماره: 3
4 ارزیابی درصد استقرار جمعیت های گونه گیاهیSalsola arbuscul در مناطق مختلف رویشی استان سمنان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 3
5 ارزیابی درصد استقرار جمعیت های مهم ترین بوته ای های علوفه ای چندساله در مناطق مختلف رویشی استان کرمان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 2
6 ارزیابی کمی و کیفی روغن بذر دو گونه شورروی Salicornia europaeae و Halocnemum strobilaceum به عنوان منبع روغن خوراکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 2
7 استفاده از چت جی پی تی در خدمات کتابخانه ای (دریافت مقاله) مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
8 افزایش «ناامنی غذایی» با تغییر اقلیم (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 2
9 امکان سنجی کشت گونه مرتعی Festuca ovina به منظور اصلاح مراتع شور و دارای آلاینده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 3
10 Drought Stress in Iranian Endemic Savory (Satureja rechingeri): In vivo and In vitro Studies (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 6، شماره: 1
11 Effects of atmospheric dust deposition on leaf chlorophyll fluorescence parameters of cow-tail shrubs (Smirnovia iranica) in the desert regions of Kashan, Iran (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع زیست محیطی دوره: 5، شماره: 2
12 Habitat Conditions of the Most Important Medicinal Plants from Lamiaceae Family in Mazandaran Province (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 4، شماره: 1
13 بررسی اثر آتش سوزی بر روی پوشش علف گندمی ها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 3
14 بررسی اثر قرق بر خصوصیات پوشش گیاهی و حفاظت خاک در مراتع ییلاقی گردنه زاغه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 3
15 بررسی اثر مراحل رشد بر ارزش غذایی دو گونه شورروی در اراضی شور گرمسار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 2
16 بررسی ارتباط رشد گیاه سیاه تاغ (Haloxylon ammodendron C.A. Mey) با خصوصیات خاک در دشت سگزی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
17 بررسی ارتباط رشد گیاه سیاه تاغ (Haloxylon ammodendron C.A. Mey) با خصوصیات خاک در دشت سگزی اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
18 بررسی پتانسیل استفاده از هالوفیت ها به عنوان علوفه دام (مطالعه موردی: مراتع حاشیه حوض سلطان قم) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 2
19 بررسی پتانسیل تولید اتانول پنج گونه شورروی در مراحل مختلف فنولوژیکی در استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 3
20 بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف گونه های پر مصرف در مراتع ییلاقی استان لرستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 2
21 بررسی جوانه زنی بذرهای ۶ گونه گون چندساله علفی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 1
22 بررسی شور شدن خاک و دامنه تاثیر آن در اثر تاغکاری در دشت سگزی اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 2
23 بررسی عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک ارقام گندم تحت تاثیر کاربرد نیتراپایرین در شرایط خاک ورزی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 25، شماره: 4
24 بررسی کمی و کیفی اسیدهای چرب در بذر دو گونه گیاهی شورپسند Salicornia herbacea L. و Suaeda fruticosa (L.) Forssk. به عنوان منبع روغن خوراکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 2
25 بررسی و تعیین کیفیت علوفه عجوه (Aellenia subaphylla) طی سه مرحله رویشی در مراتع قشلاقی استان سمنان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 1
26 بررسی و مقایسه تنوع گونه ای گیاهان دو عرصه تحت چرا و قرق مراتع استان لرستان (مطالعه موردی: شمال شرق شهرستان دلفان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 3
27 بررسی و مقایسه توان تولید بیواتانول از بیوماس و ذخایر کربوهیدرات های ساختاری و غیرساختاری گونه های Suaeda vermiculata، Halocnemum strobilaceum و Seidlitzia rosmarinus (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 2
28 بهره برداری از جنگل های مناطق گرمسیری؛ تهدیدی برای آب آشامیدنی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 3
29 تاثیر بازدارنده نیتریفیکاسیون بر عملکرد رقم های گندم و برخی ویژگی های خاک در سامانه های خاک ورزی مرسوم و بدون خاک ورزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 54، شماره: 2
30 تاثیر گونه غیربومی Atriplex canescens بر خصوصیات خاک و فعالیت موجودات در شرایط چرا و قرق (مطالعه موردی مراتع شهریار) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 5، شماره: 13
31 تاثیر مراحل فنولوژیک بر کیفیت علوفه سه گونه شورپسند در مراتع استان مرکزی (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 7، شماره: 20
32 تجدید حیات طبیعی یا درختکاری؟ (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 4
33 تجزیه و تحلیل زمین آماری غلظت آهن و روی در اراضی مرتعی و زراعی مطالعه موردی: منطقه آبسرد شهر دماوند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 3
34 تعیین ارزش غذایی پنج گونه شورروی در مراحل مختلف رشد در مناطق زمین سنگ و سیریک استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 1
35 تعیین پتانسیل گیاهان شورپسند به عنوان منبع روغن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 4
36 تعیین تحمل پذیری گونه ی Atriplex leucoclada تحت تنش شوری در شرایط گلخانه و رویشگاه های طبیعی استان فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 2
37 ظرفیت ذخیره کربن گونه های Lycium depressum Stocks و Zygophyllum fabago L. و خاک رویشگاه های آنها در کویر میقان، اراک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 2
38 گل آفتابی آهک دوست (Helianthemum kahiricum)؛ گونه مناسب احیاء مراتع مناطق مختلف رویشی استان بوشهر (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 1
39 مطالعه تاثیر فعالیت های تفرجی (اکوتوریسم) بر تغییرات خاک در اکوسیستم های مرتعی تالش (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 2
40 مقایسه پتانسیل تولید اتانول از بیوماس لیگنوسلولزی گونه های هالوفیت در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: Atriplex leucoclada و Suaeda vermiculata) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 4، شماره: 8
41 مقایسه تولید گونه گیاهی Vicia villosa تحت شیوه های مختلف کشت در ایستگاه تحقیقاتی همند آبسرد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 4
42 مقایسه وضعیت مراتع دارای طرح با مراتع فاقد طرح (مطالعه موردی: منطقه زرندیه، استان مرکزی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An investigation on forage quality of two Legumes (Coro nilla varia and Medicago stiva) in Golestan National Park (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
2 اثر آلودگی مواد نفتی در خاک بر جوانه زنی گونه های مرتعی Agropyron intermedium و Dactylis glomerata (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
3 ارزش چرایی رویشگاه های شور (دریافت مقاله) دومین همایش بین ­المللی شورورزی
4 ارزیابی کیفی از سلامت مراتع - مطالعه وردی مراتع سوباتان تالش (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 استفاده و تولید گیاهان شورپسند کشور در تولید روغن خوراکی فرصتی برای مقابله با تحریم اقتصادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
6 Effect of atmospheric dust deposition on leaf chlorophyll fluorescence parameters of cow- tail shrubs (Smirnovia iranica): A case study (Kashan region), Iran (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
7 بررسی پتانسیل استفاده از هالوفیتها و گیاهان مقاوم به شوری به عنوان علوفه دام دراراضی شور مناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
8 بررسی تاثیر خشکسالی بر شاخص های گیاهی در مراتع زیراشکوب بادام کوهی AmygdalusscopariaSpach در دشت موک فیروزآباد فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
9 بررسی تاثیر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر روی محتوای رنگدانه ای ومیزان پروتیین گیاه توت روباهی (Potrium sanguisorba L.) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
10 بررسی کمی و کیفی روغن در بذر شورزیست Suaeda froticosa و معرفی آن به عنوان منبع روغن خوراکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
11 بررسی مقدماتی فلور رویشگاه های شور ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین ­المللی شورورزی
12 بررسی و مقایسه توان ترسیب کربن گونه های Seidlitzia rosmarinus و Halocnemum strobilaceum به عنوان گونه های شورروی وZygophylum eurypterum به عنوان گونه غیرشورروی در جنوب کویر دامغان (دریافت مقاله) دومین همایش بین ­المللی شورورزی
13 بررسی و مقایسه توان تولید بیواتانول از بیوماس و ذخایر کربوهیدرات های ساختاری و غیرساختاری گونه های (دریافت مقاله) دومین همایش بین ­المللی شورورزی
14 تغییرات عملکرد گونه مرتعیAgropyron desertorum تحت تاثیر اکسیدمس و نانواکسیدمس در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 جایگاه گیاهان شورروی در صنعت سوخت زیستی و معرفی گونه های امید بخش برای استفاده در شورورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
16 شورورزی و جایگاه گیاهان شورروی در تولید روغن خوراکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
17 مقایسه صفات جوانه زنی بذر سه گونه مرتعی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)