دکتر سیدعلی مرعشی

دکتر سیدعلی مرعشی استادیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران

دکتر سیدعلی مرعشی

Dr. Ali Marashi

استادیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی اصلاح سوگیری توجه بر سوگیری توجه، سوگیری پیش توجه و وسوسه در معتادان در حال ترک (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 4
2 اثربخشی روان درمانی معنوی مذهبی با تاکید بر اهمیت دعاهای شماره ۱۵ و ۲۳ صحیفه سجادیه بر نگرش به بیماری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان شهر اهواز (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 6، شماره: 5
3 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشخوارفکری، افسردگی و کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 3
4 اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مهرورزی بر دیگرپیروی وحساسیت به طرد در دختران دبیرستانی شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 7، شماره: 52
5 بررسی تفاوت ها و شباهت های حیا و اضطراب اجتماعی (کمرویی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 53
6 بررسی رابطه خشونت و مذهب ادراک شده والدین با عزت نفس دختران نوجوان دبیرستان های شهر تهران در سال ۱۳۹۶: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 17، شماره: 12
7 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در کارکنان یک شرکت صنعتی در استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 1
8 تابآوری به عنوان میانجی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت وشادکامی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 39
9 رابطه سلامت معنوی و ابعاد دعا با عزت نفس در بیماران تحت درمان با دیالیز استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 4
10 رابطه علی هویت سردرگم، خودکارآمدی و هوش اخلاقی با آمادگی به اعتیاد از طریق میانجی گری هیجان خواهی در دانشجویان پسر (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 5، شماره: 45
11 رابطه مصرف غذای غیرحلال با خودکنترلی، جایگاه مهار درونی، هوش اخلاقی و وجدانی بودن، در کارکنان ادارات اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 15، شماره: 33
12 رابطه مصرف غذای غیرحلال با شکم‌بارگی در کارکنان چند سازمان‌ در سال 1396 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حلال دوره: 1، شماره: 1
13 طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای سیاسی کاری ادراک شده در کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 18، شماره: 1
14 طراحی و آزمون الگویی از پیشایندهای علائم بدریخت انگاری بدنی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 1
15 مقایسه فرسودگی شغلی و شادکامی در کارکنان نوبت کار و اداری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 11، شماره: 2
16 نقش رفتار جامعه پسند در ارتقای بهزیستی روان شناختی دانشجویان با واسطهگری هیجانات مثبت و تعدیلگری تنظیم هیجان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 11، شماره: 2
17 نگرشی سه جانبه درزمینه تامین برنامه آموزشی مدیریت جهانگردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر سلامت روان و سرزندگی زنان مبتلا به ام اس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
2 اثربخشی روان درمانی شناختی- رفتاری مذهب محور بر اضطراب وجودی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
3 اثربخشی روان درمانی شناختی- رفتاری مذهب محور بر گرایش به خودکشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
4 بررسی تاثیر نوبتکاری در بهداشت روان کارکنان (دریافت مقاله) ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
5 بررسی رابطه خشونت و مذهب ادراک شده والدین با عزت نفس دختران نوجوان دبیرستان های شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
6 تاثیر دعای پانزدهم صحیفه سجادیه (دعای بیماری) بر سلامت عمومی بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
7 عوامل روانی- اجتماعی در بحران ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی سلامت اجتماعی در شرایط بحران