دکتر محمد خسروشاهی

دکتر محمد خسروشاهی استاد-موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

دکتر محمد خسروشاهی

Dr. Mohammad Khosroshahi

استاد-موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی جریان سطحی رودخانه کوپال و پتانسیل تولید رواناب محدوده کانون تولید گردوغبار جنوب شرق اهواز به منظور مرطوب سازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
2 ارزیابی کارایی روش مالچ سنگی در مقابله با فرسایش بادی (مطالعه موردی: دشت سگزی و دشت فساران اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 9، شماره: 2
3 ارزیابی کیفیت آب رودخانه گوپال و روند تغییرات آن واقع در حوضه آبخیز مارون - جراحی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 3
4 ارزیابی و پایش تغییرات رطوبت تالاب میقان با استفاده از تکنیک دورسنجی و ارتباط آن با شاخص های خشک سالی هواشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 2
5 ارزیابی و کاربرد زمین آمار در شناسایی و تحلیل ویژگی های خشکسالی حوضه جازموریان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 18
6 Selecting phototrophic species of native biocrusts in arid and semi-arid regions (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 3
7 بررسی اثرات عوامل اقلیمی بر گرد و غبار، مطالعه موردی: غرب استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 7، شماره: 2
8 بررسی روند تغییرات مساحت آب تالاب شادگان و ارتباط آن با خشکسالی هیدرولوژی و زه آب نیشکر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 46، شماره: 2
9 بررسی منشأ و نحوه گسترش مکانی غلظت های بالای گردوغبار و تحلیل همدیدی آن در حوزه گاوخونی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 11، شماره: 4
10 بررسی میزان تغییرات سطح ایستابی و حجم ذخایر آبی آبخوان های غربی تالاب گاوخونی در دوره آماری 1370-1392 (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 4
11 بررسی ویژگی‌های خشکسالی حوضه آبخیز هندیجان- جراحی با استفاده از زمین‌آمار (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 37
12 پایش و پیش بینی عوامل اقلیمی موثر بر تحرک پذیری تپه های ماسه ای استان سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
13 پیش‌بینی وضعیت تحرک‌پذیری ماسه‌های روان در آینده بر اساس آزمون تحلیل حساسیت (مطالعه‌ی موردی: شهرستان منجیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 10، شماره: 39
14 تاثیر خشکسالی بر فراوانی وقوع پدیده گردوغبار (مطالعه موردی: استان بوشهر) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
15 تاثیر شش مالچ شیمیایی و معدنی بر استقرار و زنده مانی گیاهان اسکنبیل و تاغ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
16 تحلیل آثار تغییرات اقلیم و شرایط خاک سطحی بر فراوانی رخداد های گرد و غبار (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 13، شماره: 2
17 تحلیل اثر پارامترهای اقلیمی و خشکسالیهای هواشناسی بر رخدادهای گردوغبار داخلی (مطالعه موردی: شهرستان قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
18 تحلیل اثر پدیده خشکسالی بر رخدادهای گردوغبار مناطق مختلف استان قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 15، شماره: 56
19 تحلیل اثر عوامل اقلیمی و خشکسالی بر روی رواناب ورودی و خروجی به دشت خوزستان در حوضه کارون (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 8، شماره: 3
20 تحلیل توزیع مکانی پوسته های زیستی خاک بر اساس شاخص Biological Soil Crust (BSCI) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 12، شماره: 2
21 تعیین کمی سلامت پوشش گیاهی بر اساس قابلیت بازگشت پذیری (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 4
22 تغییرات زمانی و مکانی شاخص خشکسالی آب زیرزمینی، مطالعه موردی: حوزه آبریز زهره- جراحی (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 4، شماره: 2
23 خطرات احتمالی خشکیدگی تالاب شادگان و شناسایی مناطق تحت تاثیر ناشی از گردوغبار آن (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 2
24 محدوده های بیابانی ایران با تاکید بر نقش عوامل زمین شناختی موثر در تشکیل آنها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 80
25 مدیریت مصرف آب در جنگل کاری مناطق خشک و نیمه خشک از طریق تعیین نیاز آبی و آستانه تحمل به خشکی (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
26 مطالعه کیفی قابلیت بازگشت پذیری پوشش گیاهی در پاسخ به تغییرات بلند مدت بارش (مطالعه موردی: بخشی از حوضه آبریز نمکزار خواف، استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 7، شماره: 1
27 مقایسه نقش سازند زمین شناسی و عوامل توپوگرافی در آستانه های فرسایش خندقی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احیاء و مدیریت پوشش گیاهی حاشیه کویرهای مرطوب برمبنای خصوصیات ژئوهیدروپدولوژیک آنها (مطالعه موردی: حاشیه شمالی پلایای بجستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
2 برآورد نیاز آبی گونه تاغ در دو ناحیه بیابانی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
3 بررسی اثرات متقابل تغییر پوشش اراضی و تغییر اقلیم بر جریان رودخانه میناب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
4 بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر پوشش گیاهی حاشیه جنوبی کویر دامغان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
5 بررسی تاثیرپذیری وقوع گرد و غبار از خشکسالی و سایر عوامل اقلیمی مطالعه موردی: شهرستان اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
6 بررسی تغییرات تالاب هورالعظیم طی دوره زمانی ۳۳ ساله (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
7 بررسی جابجایی خط برف در دامنه جنوبی البرز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله رود) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
8 بررسی روشهای تکثیر، کشت و استقرار گیاه شورروی Halostachys blangeriana به منظور احیاء اراضی شور حاشیه پلایاها و کویرهای مرطوب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
9 بررسی روند تغییرات بارنذگی در دامنه جنوبی البرز مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله رود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
10 بررسی علل افزایش سیلاب و راهکارهای مقابله با آن در استان تهران (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
11 بررسی عوامل زمین شناختی موثردرتشکیل بیابان مطالعه موردی: استان قم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
12 بررسی مقاومت به شوری جوامع هالوفیت حاشیه پلایا به منظور احیای رویشگاه (مطالعه موردی: حاشیه کویر مرطوب بجستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
13 بررسی نوسانات رطوبتی خاک و تأثیر آن براستقرار و توسعه پوشش گیاهی در ناحیه مرطوب کویر بجستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
14 بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی کویر حاج علیقلی دامغان و تاثیر آن بر تولید گرد و غبار در سال های آینده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
15 بررسی و تعیین مناطق بیابانی استان همدان با استفاده از برخی پارامترهای اقلیمی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
16 بررسی ویژگیهای ژئوهیدروپدولوژی و پوشش گیاهی حاشیه مرطوب دریاچه نمک کاشان برای احیاء بیولوژیک آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
17 بررسیامکان مدیریتپایدار اراضیشور حاشیه مرطوب کویرهای ایران با توجه به ویژگیهای طبیعی و پوششگیاهی مطالعه موردی کویر دامغان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
18 پراکنش رسوبات بادی کشور براساس عکس های هوایی(82-1372) (گزارشی از پیشرفت بانک اطلاعات رقومی ریگزارهای کشور) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
19 پهنه‌بندی مناطق بیابانی استان خراسان بر اساس معیارهای اقلیمی با تأکید بر نمایه خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
20 تاکید بر آبخیزداری و آبخوانداری جهت مهار سیلابها و کاهش اثرات خشکسالی در ایران . مطالعه موردی: استان خراسان رضوی، حوزه آبخیز سد کارده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
21 تحلیل زمانی و مکانی تعداد روزهای غبارآلود استان یزد بر اساس روش IDW (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
22 تعیین قلمرو جغرافیایی محدوده های بیابانی استان اصفهان از دیدگاه پوشش گیاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
23 تعیین قلمرو مناطق بیابانی استان هرمزگان با تاکید بر ژئومورفولوژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
24 تعیین محدوده مناطق بیابانی ازدیدگاه عوامل طبیعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
25 تعیین محدوده مناطق بیابانی استان اصفهان از منظر خاکشناسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
26 تعیین نیاز آبی گونه قره داغ درکویر میقان اراک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
27 تفکیک و پهنه بندی بیابان های استان خراسان از منظر پدیده های ژئومورفولوژیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
28 تهیه نقشه خطر بیابازایی در استان آذربایجان شرقی براساس شاخص UNEP (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
29 تهیه نقشه مناطق بیابانی استان قم براساس پارامترهای اقلیمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
30 شناخت ویژگی های ژئوهیدروپدولوژی اراضی حاشیه پلایای بجستان، راهبردی نو درمدیریت کویر و احیاء مناطق بیابانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
31 شناخت ویژگیهای ژئوهیدروپدولوژی اراضی حاشیه پلایای بجستان راهبردی نو درمدیریت کویرواحیاء مناطق بیابانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
32 فشار جمعیت بر محیط و نقش آن در بیابانزایی مورد مطالعه: استان تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
33 قلمرو بیابانهای ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
34 مدیریت اکو سیستم های مناطق خشک و بیابانی با رویکرد مدیریت تلفیقی منابع محیطی( مطالعه موردی: بیابانهای استان خراسان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
35 مدیریت مصرف آب در جنگل کاری مناطق خشک و نیمه خشک از طریق تعیین نیاز آبی و آستانه تحمل به خشکی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
36 معرفی اولویتهای راهبردی تحقیقات بیابان ، فرسایش بادی و ریزگردها در ایران راهنمای عمل محققان ، پژوهشگران ، و دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
37 معرفی روشی جدید برای تعیین ضریب خمیرائی یا پلاستیسیتی مالچ های تثبیت کننده ماسه های روان و معرفی برخی از مالچ های مناسب برای تثبیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
38 مقایسه وسعت و پراکندگی بیابانهای ایران با تاکید بر عنصر بارش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
39 نقش عوامل زمین شناسی در تشکیل بیابانهای ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
40 هالوفیت ها، ذخیره های زیستی مناسب جهت احیای بیولوزیکی مناطق خشک و بیابانی (مطالعه موردی: کویر بجستان) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
41 هالوفیت های حاشیه کویر بجستان، پتانسیلی بالقوه در مدیریت و کنترل مناطق بیابانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
42 هیدرو هالوفیت های حاشیه پلایای بجستان و اهمیت احیای کویرهای مرطوب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران