دکتر مجید محمودآبادی

دکتر مجید محمودآبادی استاد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر مجید محمودآبادی

Dr. Majid Mahmoodabadi

استاد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمایشگاه شبیه ساز باران و فرسایش پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری معرفی ویژگی ها، قابلیت ها و کاربردها (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 1، شماره: 3
2 اثر کاربرد بیوچار ضایعات مختلف پسته بر برخی ویژگی های حاصلخیزی یک خاک لومی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 1
3 اثرات حذف کربنات ها و ماده آلی بر جذب فسفر در برخی خاک های آهکی استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 3
4 اثرات سطوح مختلف آب، شوری و کود نیتروژن بر شاخص های رشد و کارآیی مصرف آب اسفناج (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 3
5 ارزیابی برخی شاخص های تکامل خاک در خاک های متاثر از سنگ های رسوبی و آذرین شمال کرمان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 1
6 ارزیابی عدم قطعیت پارامترهای هیدرولیکی مدل HYDRUS با استفاده از روش DREAM (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 4
7 ارزیابی مدل فرآیندی WEPP در برآورد شدت فرسایش بین شیاری با استفاده از شبیه ساز باران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 1
8 بازتوزیع کاتیون های تبادلی در یک خاک شور - سدیمی بر اثر کاربرد مواد بهساز (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 2
9 برآورد برخی خصوصیات خاک با استفاده از تحلیل داده های طیفی (Vis-NIR) و انواع روش های پیش پردازش (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 6
10 بررسی تاثیر بایوچارهای مهندسی شده بر سینتیک واجذب سرب در خاک آهکی آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 5
11 بررسی تاثیر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر تولید رواناب و رسوب با استفاده از شبیه ساز باران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 2
12 بررسی تاثیر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر تولید رواناب و رسوب با استفاده از شبیه ساز باران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 2
13 بررسی تاثیر رطوبت اولیه خاک بر شدت فرسایش بادی با استفاده از تونل باد آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
14 بررسی تاثیر سرعت باد و توزیع اندازه ذرات خاک بر‎ ‎فرآیندهای حمل رسوب ناشی از فرسایش بادی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 4، شماره: 3
15 بررسی تغییرات عناصر غذایی پرمصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم و تنفس میکروبی طی فرآیند اصلاح خاک شور و سدیمی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
16 بررسی توزیع اندازه ذرات و پایداری خاکدانه ها تحت تاثیر کاربرد دو نوع بقایای گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 1، شماره: 2
17 بررسی مکانیسم های حمل ذرات رسوب در‎ ‎فرسایش ورقه‎ای با استفاده از آزمایش فلوم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 4، شماره: 1
18 تابع مفصل و کاربرد آن در برآورد تغییرات مکانی شن و جرم مخصوص ظاهری خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 1
19 تاثیر بقایای یونجه، کود مرغی و کود پتاسیم بر برخی ویژگی های خاک و عملکرد پیاز (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
20 تاثیر بیوچار تفاله پسته بر جذب سطحی فلوراید در محلول آبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 3
21 تاثیر پوشش سنگریزه سطحی و شیب بر شدت فرسایش پاشمانی و بین شیاری در دو خاک مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 3
22 تاثیر توزیع اندازه ذرات اولیه بر پایداری خاکدانه در کلاس های مختلف اندازه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
23 تاثیر کربن آلی، کربنات کلسیم فعال و رس بر فسفر قابل جذب در برخی خاک های آهکی استان کرمان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 2
24 تاثیر نوع و مدیریت های مختلف بقایای گیاهی بر برخی ویژگی های فیزیکی و نفوذ آب در خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 4
25 تاثیر همزمان وزش باد و بارش باران بر پارامترهای هیدرولیکی جریان ورقه ای و شدت فرسایش بین شیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 2
26 تاثیرگذاری ویژگیهای خاک بر شدت فرسایش بادی در مناطق مختلف استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
27 تاثیرنوع و مدیریت های مختلف خاکپوش جو و یونجه بر رفتار رطوبتی و تهویه ای خاک در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
28 تأثیرپذیری هدررفت کربن آلی و غنی‎شدگی رسوب طی فرسایش بین‎شیاری ناشی از وقوع هم‌زمان باد و باران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 1
29 تحلیل فرسایندگی بادهای ایستگاه‎های سینوپتیک استان کرمان با استفاده از گل‎باد، گل‎طوفان و گل‎ماسه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 2
30 تعیین آستانه ی توپوگرافی و تاثیر ویژگی های خاکی بر گسترش آبکندها در سه منطقه از استان اردبیل (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
31 تعیین شاخص های آلودگی برای طراحی تصفیه خانه های فاضلاب اجتماعات کوچک؛ مطالعه موردی روستاهای اطراف زرند، استان کرمان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 4
32 شبیه سازی فرآیند انتقال نیترات خاک تحت روش آبیاری سنترپیوت با استفاده از مدل بهینه ساز HYDRUS-PSO (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 17، شماره: 3
33 کارآیی خاکپوش بقایای گیاهی در کاهش فرسایش بین شیاری و پاشمانی در سرعت های مختلف باد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 12، شماره: 2
34 کاربرد روش GLUEدر برآورد عدم قطعیت پارامترهای آلفا و n در منحنی رطوبتی خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
35 کانی شناسی، میکرومورفولوژی و پذیرفتاری مغناطیسی متاثر از تشکیل و تحول خاک در شمال کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 13، شماره: 4
36 مطالعه پتانسیل فرسایش بادی استان کرمان با استفاده از تحلیل فصلی گلباد و گلماسه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 1
37 مطالعه تکامل خاک متاثر از اقلیم و توپوگرافی در منطقه ساردوئیه – بم (جنوب استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 12، شماره: 2
38 مطالعه ژنتیکی و میکرومورفولوژی خاک های واقع بر سطوح مختلف ژئومورفیک در پلایای جازموریان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 3
39 مقایسه دو سامانه آمریکایی (۲۰۱۴) و جهانی (۲۰۱۵) در رده بندی خاک های مناطق ایرانشهر و دلگان، استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 5
40 هدررفت خاک، کربن آلی، فسفر و پتاسیم در اثر فرسایش بینشیاری متاثر از سرعت باد و سطوح مختلف خاکپوش بقایای گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا مدت زمان انجام آزمایش، در دقت اندازه گیری شدت فرسایش خاک با استفاده از تونل باد تاثیری دارد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر کاربرد بایوچار ضایعات مختلف درختان پسته بر آب شویی نیترات دریک خاک گچی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
3 اثر کاربرد بیوچار تفاله پسته بر همدمای جذب فلویورید در محلول آبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
4 اثر کاربرد تفاله پسته ، کمپوست و بایوچارحاصل از آن بر قابلیت جذب شکلهای مختلف پتاسیم در برخی خاکهای منطقه انار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
5 اثر کاربرد فسفر،تفاله پسته و بایوچار حاصل از آن بر میزان سدیم دانهال های پسته (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
6 اثر کاربرد ماده آلی بر آبشویی پتاسیم محلول در ستون خاک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
7 اثرات EDTA (اتیلن دی آمین تترا استیک اسید) و کمپوست زبالهی شهری بر سطوح مختلف سرب و کادمیم در خاک و گیاه پالایی این عناصر توسط گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
8 اثرات زیست محیطی آبشویی پتاسیم تحت تاثیرکلرید سدیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
9 ارتباط برخی ویژگی های خاک های استان فارس با شدت فرسایش بادی با استفاده از تونل باد صحرایی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
10 ارتباط ظرفیت حمل رسوب و پارامترهای هیدرولیکی جریان در شیب ها و دبی های مختلف جریان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
11 ارتباط غلظت کربن آلی خاک و رسوب حاصل از فرسایش بین شیاری (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
12 ارتباط میانگین وزنی قطر خاکدانه با برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در سیستم های مختلف کشت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
13 ارزیابی آلودگی فاضلاب قبل و بعد از تصفیه در برخی از روستاهای اطراف زرند (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
14 ارزیابی تحمل به شوری زعفران (Crocus sativus) بر اساس شاخص تحمل به شوری (STI) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
15 ارزیابی تغییرات مکانی pH و EC خاک با استفاده از روش های زمین آماری (مطالعه موردی: منطقه بافت) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
16 ارزیابی روند تغییرات کاربری های مختلف اراضی در محدوده شهر کرمان با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
17 ارزیابی زمین آماری آلودگی خاک به مس وروی درمجاورت کارخانه ذوب مس خاتون آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
18 ارزیابی غلظت فسفر در خاک حاشیه جاده استان گلستان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
19 ارزیابی قابلیت تصاویر ماهواره ای لندست ۸ و سنتینل ۲ در تهیه نقشه و برآورد تغییرات فرسایش خندقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
20 ارزیابی مدل فرآیندی WEPP در برآورد فرسایش شیاری با استفاده ازشبیه سازی رواناب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
21 ارزیابی میزان کارایی روشهای حل معکوس در شبیه سازی جریان آب تحت روش آبیاری بارانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
22 امکان سنجی استفاده از مالچ های پلیمری برکاهش فرسایش بادی خاک با استفاده از دستگاه تونل باد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
23 انتخاب پذیری و توزیع عمودی اندازه ذرات رسوب حاصل از فرسایش بادی با استفاده از آزمایش تونل باد و نمونه گیر BSNE (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
24 انتقال پذیری کاتیونهای تک و دو ظرفیتی در اثر اعمال برخی روشهای اصلاح خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
25 اهمیت مطالعه عدم قطعیت مدل های خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
26 بررسی اثر آهک و دو نوع ماده آلی بر میزان روی قابل دسترس گیاه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
27 بررسی اثر آهک و کود مرغی بر آلایندگی کادمیوم در خاک (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
28 بررسی اثر توزیع اندازه ذرات اولیه و ثانویه خاک بر شدت فرسایش بادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
29 بررسی اثرات ماده آلی و کود فسفره بر میزان فسفر قابل استفاده در خاک (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
30 بررسی اثرتوزیع اندازه ذرات اولیه و ثانویه برغلظت رسوب ناشی ازشبیه سازی باران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
31 بررسی برخی گونه های گیاهی مناسب برای کنترل فرسایش و حفاظت خاک در مناطق خشک و بیابانی استان کرمان (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
32 بررسی تاثیر بیوچار اصلاح شده بر شکل های شیمیایی کروم در خاک (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
33 بررسی تاثیر سرعت های باد در پوشش سنگریزه سطحی بر شدت فرسایش بادی بااستفاده از دستگاه سنجش فرسایش بادی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
34 بررسی تاثیر سوزانذن و مخلوط کردن بقایای گیاهی بر غلظت برخی کاتیون های محلول خاک در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
35 بررسی تاثیر عمق آب بر فرآیندهای فرسایش ناشی از باران در عمق و قدرت جریان های کمتر از آستانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
36 بررسی تاثیر کاربرد برخی املاح برهدررفت پتاسیم خاک درشرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
37 بررسی تاثیرموادآلی طبیعی ومصنوعی برپایداری خاکدانه های خاکهای سبک بافت مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
38 بررسی تأثیر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر هدایت هیدرولیکی اشباع متأثر ازرطوبت اولیه و دستخوردگی نمونه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
39 بررسی تأثیر ماده آلی و پتاسیم بر عملکرد و جذب عناصر غذایی غده پیاز در شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
40 بررسی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی بر قابلیت تولید رواناب در شرایط مزرعهای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
41 بررسی تغییرات مکانی ضریب زبری مانینگ در راستای طول شیار در جریان های متمرکز رواناب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
42 بررسی تغییرات میزان کربن آلی خاک متأثر از زمان و مدیریت های متفاوت بقایای گیاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
43 بررسی توانمندی مدل تجربی ویبول (Weibull) در پیش بینی عملکرد پیاز زعفران در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
44 بررسی جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ذرت (Zea mays L.) درسطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
45 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمایی و رده بندی خاک های واقع در دشت ماهان- جوپار استان کرمان به منظور مدیریت بهینه آب و خاک (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
46 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رده بندی خاکهای متاثر از چین خوردگی های رسوبی شمال کرمان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
47 بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و رده بندی خاکهای منطقه اسفندقه جیرفت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
48 بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و طبقه بندی خاک در توالی پستی و بلندی- اقلیمی در منطقه بافت کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
49 بررسی روند تبخیر از سطح خاک در دو خاک با محتوای رطوبتی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
50 بررسی سینتیک واجذب کروم تحت تاثیر بیوچار مهندسی شده با نانو ذرات مگنتیت (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
51 بررسی شدت جریان و غلظت رسوب حاصل از جریان ورقه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
52 بررسی شدت فرسایش بادی در دو خاک با اندازه ذرات مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
53 بررسی شدت و یکنواختی بارش در شبیه ساز باران و فرسایش پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
54 بررسی فرسایش بادی در سه خاک با زبری تصادفی متفاوت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
55 بررسی کاربرد کود کادمیومی و شوری آب بر حلالیت کادمیوم در خاک (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
56 بررسی کاربرد کود کادمیومی و کود مرغی بر آلودگی کادمیوم در خاک (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
57 بررسی کیفیت خاک تحت تاثیر تغییر کاربری های مختلف اراضی در محدوده شهر کرمان (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
58 بررسی میزان کربن الی و پایداری خاکدانه متاثر ازکاربری های مختلف اراضی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
59 بررسی نحوه مصرف مواد آلی بر میزان کربن آلی خاک (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
60 بررسی نقش برخی خصوصیات خاک بر شدت نفوذ آب در شرایط طبیعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
61 بررسی نقش خصوصیات هیدرومورفولوژیک حوضه در میزان رسوبدهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
62 بررسی نقش عوامل فرسایندگی و فرسایش پذیری در شدت فرسایش بادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
63 بررسی همدما های جذب سطحی فسفر در برخی خاک های آهکی استان کرمان و رابطه پارامترهای همدمای آن ها باخصوصیات خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
64 تاثیر برخی ویژگیهای فیزیکی خاک بر قابلیت تولید رواناب با استفاده از شبیهساز باران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
65 تاثیر بقایای کاه و کلش گندم بر شدت پاشمان ذرات خاک با استفاده از شبیه ساز باران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
66 تاثیر بیوچار حاصل از درخت پسته بر پایداری خاکدانه های یک خاک سبک بافت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
67 تاثیر بیوچار حاصل از درخت پسته بر وزن مخصوص ظاهری یک خاک سبک بافت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
68 تاثیر پارامترهای هیدرولیکی جریان بر غلظت رسوب حاصل از فرسایش ورقه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
69 تاثیر روشهای مختلف مدیریت بقایای گیاهی بر رفتار رطوبتی خاک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
70 تاثیر زمان و آهک بر میزان قابل دسترس کادمیوم در خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
71 تاثیر شیب های مختلف بر تلفات خاک ناشی از فرسایش بین شیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
72 تاثیر فسفر بر سنتیک واجذب فلویور در خاک شهرستان کوهبنان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
73 تاثیر ماده آلی بر هدایت آبی اشباع خاک در اقلیم مرطوب و خشک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
74 تاثیر ماده آلی و فسفر بر جذب فلویور در خاک شهرستان کوهبنان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
75 تاثیر مذیریت های مختلف بقایای گیاهی بر میزان کربن آلی خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
76 تاثیرکارخانه ذوب مس خاتون آبادبرتجمع عناصرمس وروی درکنگروحشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
77 تأثیر پلیمر سوپرجاذب تراوات بر منحنی رطوبتی دو خاک مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
78 تأثیر زمان و مدیریتهای مختلف بقایای گیاهی بر میزان هدایت آبی اشباع خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
79 تأثیر مدیریت های مختلف بقایای یونجه بر غلظت املاح محلول طی دو بازه زمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
80 تأثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک بر شاخص توزیع اندازه ذرات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
81 تشکیل و تکامل خاکهای منطقه قطرویه در ارتباط با سطوح ژئومورفیک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
82 تعیین تاثیر عوامل مدل های تجربی MPSIAC و EPM در برآورد رسوب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
83 تغییرات زمانی فرسایش شیاری در شیب ها و دبی های مختلف با استفاده از آزمایش فلوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
84 تغییرات سدیم و پتاسیم محلول خاک متأثر از کاربرد نوع و مدیریتهای مختلف بقایای گیاهی تحت شرایط مزرعهای (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
85 تغییرات فسفر قابل جذب خاک متأثر از کاربرد نوع و مدیریتهای مختلف بقایای گیاهی در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
86 تغییرات فصلی جهت وزش بادهای کرمان و وضعیت تولید رسوب طی سال های 2008 تا 2016 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
87 تغییرپذیری مکانی متغیرهای شن، کربن آلی و جرم مخصوص ظاهری خاک در کاربری های متفاوت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
88 تغییرپذیری و همبستگی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای شمال کرمان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
89 توزیع اندازه ذرات رسوب حاصل از فرسایش بین شیاری متاثر از وزش باد (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
90 توزیع اندازه ذرات رسوب حاصل از فرسایش بین شیاری متاثر از وزش باد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
91 توزیع مکانی عناصر سنگین در خاک های اطراف کارخانه ذوب مس خاتون آباد (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
92 تهیه نقشه فرسایش خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده +ETM و سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوزه آبخیز گل آباد اصفهان (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 84
93 خصوصیات فیزیکی،شیمیایی و رده بندی خاک های منطقه اندوهجرد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
94 خصوصیات میکرومورفولوژی و کانی شناسی رسی خاک های منطقه اندوهجرد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
95 روند تغییرات سرعت باد و پتانسیل حمل ماسه در برخی ایستگاه‎های سینوپتیک استان کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
96 سینتیک رهاسازی کادمیم تحت تاثیر دو نوع ماده آلی در دو خاک استان کرمان (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
97 شبیه سازی اثرات ناهمواریهای حاصل از شخم بر شدت فرسایش خاک با استفاده از تونل باد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
98 شبیه سازی تاثیر سرعت باد و اندازه ذرات خاک بر شدت فرسایش بادی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
99 شبیه سازی فرآیند انتقال نیترات خاک تحت روش آبیاری سنترپیوت با استفاده از مدل بهینه ساز HYDRUS-PSO (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
100 غلظت و دبی رسوب ناشی از فرسایش شیاری متاثر از شیب و دبی جریان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
101 فرسایش بین شیاری متاثر از درصدهای مختلف خاکپوش بقایای گیاهی و شیب های مختلف (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
102 قابلیت استفاده از داده های طیفی مرئی-مادون قرمز در برآورد اجزای بافت خاک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
103 کانی شناسی رسی خاکهای دشت ماهان-جوپار کرمان باتاکید بر جنبه های زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
104 کاهش هدررفت کربن آلی خاک تحت تاثیر سطوح مختلف خاکپوش بقایای گیاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
105 لزوم تدوین استانداردها و یکپارچه سازی روش های اندازه گیری فرسایش آبی و بادی در ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
106 محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر ماده آلی بر ظرفیت جذب و نیاز استاندارد فسفر در برخی خاک های استان کرمان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
107 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- ارزیابی روش بوتاسترپ و GLUE در تعیین عدم قطعیت پارامترهای مدل ونگنوختن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
108 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- شبیه سازی حرکت آب در خاک در روش آبیاری بارانی با استفاده از مدل دو بعدی HYDRUS (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
109 مدل پراکنش مکانی عناصر مس و روی در خاکهای اطراف کارخانه ذوب مس خاتون آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
110 مدلسازی نقش زبری آئرودینامیکی بر شدت فرسایش خاک با استفاده از ازمایش تونل باد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
111 مطالعه پارامترهای هیدرولیکی جریان متاثر از دبی های مختلف جریان در چند شیب فلوم (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
112 مطالعه تأثیر اندازه خاکدانه های موجود در سطح بر شدت فرسایش بادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
113 مطالعه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و رده بندی خاک های مخروط افکنه گیودری رفسنجان (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
114 مطالعه فرسایش بادی در سرعتهای مختلف باد و سطوح با زبری تصادفی متفاوت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
115 مطالعه فرسایش بین شیاری در سرعت های مختلف باد و سطوح مختلف خاکپوش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
116 مطالعه فرسایش بین شیاری متاثر از سرعت های مختلف باد با استفاده از دستگاه شبیه ساز همزمان باد، باران و رواناب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
117 مطالعه نقش شیب و دبی جریان رواناب بر شدت فرسایش ورقه‎ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
118 مقایسه برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در سیستم های مختلف کشت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
119 مقایسه فرسایش پذیری برآوردی مدل USLE و نتایج واقعی حاصل از اندازه گیری صحرایی در برخی خاک های مرتعی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
120 مقایسه کربن آلی خاک و رسوب حاصل از فرسایش ورق های در چند خاک مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
121 مقایسه کربن آلی در رسوب و خاک در معرض فرسایش بادی در سرعت های مختلف باد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
122 مقایسه نفوذ پذیری در دو شرایط طبیعی و آزمایشگاهی با تاکید بر دست خوردگی خاک (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
123 واسنجی شبیه ساز باران به منظور استفاده در تحقیقات فرسایش خاک (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر