دکتر علی اکبر مهرابی

دکتر علی اکبر مهرابی استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)

دکتر علی اکبر مهرابی

Dr. AliAkbar Mehrabi

استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از نگرش بهره برداران به عنوان شواهدی برای جلوگیری از تخریب مراتع (مطالعه موردی: استان های لرستان، مرکزی و سمنان) (دریافت مقاله) نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی دوره: 2، شماره: 4
2 بررسی تطبیقی ثبات زیست محیطی در ناحیه قفقاز کوچک و زاگرس شمالی ( با تاکید بر مراتع) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 11، شماره: 2
3 بررسی ضرورت قانون جامع آب در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 15، شماره: 3
4 تاثیر مدیریت منابع علوفه (مرتع و کشاورزی) بر تولید دام عشایر اسکان یافته دشت بکان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 4
5 ترکیب و تفکیک و تولید گله در البرز شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 8، شماره: 16
6 مقایسه اقتصادی کوچ و اسکان عشایر در دشت بکان استان فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز روابط اجتماعی و تحلیل شبکه در توسعه روستایی(مطالعه موردی: منطقه طالقان_ روستای ناریان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی
2 ارزیابی پیامدهای اقتصادی- اجتماعی واگذاری مراتع به دامداران استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران
3 بررسی استمرار زندگی دامداری و تصمیم گیری از دیدگاه بهره برداران مراتع استان های لرستان، مرکزی و سمنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
4 بررسی پروژه تبدیل دیمزارهای کم بازده در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
5 بررسی جایگاه انسان در ذخیره گاه زیستکره میانکاله (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
6 بررسی چگونگی بهره برداری از منابع طبیعی و اثر آن بر بیابان زایی درمنطقه هامون سیستان (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
7 بررسی حوزه های آبخیز در جایگاه واحد پایه مدیریت آب و خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
8 بررسی ضعف قوانین در مدیریت حوزه های آبخیز ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی
9 بررسی ضعف قوانین در مدیریت حوزه های آبخیز ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی
10 بررسی عوامل موثر در مشارکت و سرمایه گذاری بهره برداران در شرکت های تعاونی توسعه منابع طبیعی (مطالعه موردی استان اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
11 بررسی نگرش بهره برداران مراتع نسبت به تسهیلات بانکی (مطالعه موردی: استان های لرستان، مرکزی و سمنان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 بررسی و تحلیل عوامل و آستانه های محیطی مؤثر بر فرسایش خندقی با تأکید بر شرایط توپوگرافی و پوشش زمین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کلوچه بیجار) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
13 بررسی و مقایسه میزان وابستگی تغذیه ای دام به منابع مرتعی و غیر مرتعی بین عشایر اسکان یافته خودجوش و هدایت شده در دشت بکان استان فارس (دریافت مقاله) همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران
14 تحلیلی نظریه پردازانه برمفهوم مشارکت مردمی با تکیه بر تجربه حوزه ابخیز حبله رود (دریافت مقاله) سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور
15 تغییر کاربری اراضی و محیط زیست(منطقه طالقان) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
16 حداقل مساحت مورد نیاز دامداران عشایری استان لرستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
17 کوچ در جنوب فرانسه (دریافت مقاله) همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران
18 مروری بر وضعیت قوانین آب در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
19 نگرش بهره برداران نسبت به وضع مرتع و ترک شغل دامداری (مطالعه موردی: استانهای لرستان، مرکزی و سمنان) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران