دکتر محمد حسن مبارکی

دکتر محمد حسن مبارکی دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

دکتر محمد حسن مبارکی

Dr. Mohammad Hassan Mobaraki

دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی فردی کارآفرینان: از خودانگاره به خودنگاره (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 4
2 اثر گرایش کارآفرینانه براساس مدل لامپکین و دس بر عملکرد شرکت های بیمه خصوصی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 3
3 انگیزه های زنان کارآفرین در راه اندازی کسب وکار و تاثیر آن در رشد کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 11، شماره: 1
4 Exploring the Relationship Between Internationalization and Entrepreneurial University: The Mediating Effect of Education in University of Tehran, Sharif University of Technology, and Tarbiat Modares University (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 16، شماره: 2
5 The Comparative Study of Entrepreneurship Education at High School: Iran vs. Selected European Countries (A Qualitative Study) (دریافت مقاله) مجله تجارب تعلیم و تربیت دوره: 5، شماره: 1
6 بازاریابی حسی و توسعه خدمت جدید، مورد مطالعه: بانک رسالت (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 18
7 بررسی کارکرد روزنامه ها در اطلاع رسانی پیرامون ابعاد توسعه کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 25، شماره: 3
8 بررسی میزان خلاقیت در دانشجویان ورودی و خروجی دانشگاه های دولتی (مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 9، شماره: 4
9 تاثیر جو سازمانی بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان درمحیط های دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه الزهراء) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 8، شماره: 2
10 تاثیر مولفه های شرکت های زایشی دانشگاهی بر توسعه بین المللی سازی دانشگاه (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 11، شماره: 3
11 شناسایی ابعاد تاثیرگذار بر سطح پیچیدگی شناختی کارآفرینان تصمیم گیرنده (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 4، شماره: 8
12 شناسایی چالش ها و موانع آموزش کارآفرینی به کودکان کار (یک مطالعه ی پدیدار شناسانه) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 19، شماره: 4
13 شناسایی موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای روش شناسی کیو (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 1
14 شناسایی مولفه های سازمان نوآور در جهت دستیابی به اهداف چشم انداز ایران ۱۴۰۴ (مورد مطالعه: مراکز دانشگاهی استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 2
15 شناسایی مهم ترین عوامل موثر بر شکل گیری سوگیری تشدید تعهد در کارآفرینان: رویکرد نظریه برخواسته از داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 1
16 طراحی و تبیین مدل مفهومی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسب وکارهای خلاق هنری؛ مورد مطالعه: صنایع خلاق (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 3
17 مدل مفهومی بین المللی شدن دانشگاه کارآفرین با رویکرد مدل یابی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 8، شماره: 4
18 مرور نظام مند مبانی نظری مدل های تجارت اجتماعی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 36
19 مروری بر بازدارنده های کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی با تاکید بر تجربه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
20 مفهوم پردازی آمیزه بازاریابی در کسب وکارهای فرهنگی - هنری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 29
21 واکاوی برنامه درسی اجرا شده دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و ارائه راهکارها؛ یک پژوهش روایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 11، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 On the role of intellectual capital and strategic entrepreneurship in organizational performance: empirical evidence from Iran SMEs (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
2 بررسی تاثیر ایده کارآفرینانه برشکل گیری قصد کارآفرینانه دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
3 بررسی موانع و محدویت‌های حمایت از کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
4 جایگاه رهبری هوشیار و فرصت جو در ارزش آفرینی سرمایه های فکری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
5 شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت طرح های خودکفایی و اشتغال زایی کمیته امداد امام خمینی (ره) با رویکرد کارآفرینی اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
6 شناسایی و ارزیابی ملزومات فرهنگی کارآفرینی دانشگاهی: مورد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
7 مروری بر روش های مناسب ترویج کارآفرینی (برنامه های مبتنی بر رویکرد تفریحات سالم و آموزش از راه دور) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
8 مفهوم پردازی کارآفرینی فرهنگی: (راهبردی کلیدی جهت ترویج، احیا و بازسازی صنایع فرهنگی و هنرهای فراموش شده) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
9 نقش آموزش بر ارتقا خلاقیت های کارآفرینانه استراتژیک و انگیزش کارکنان شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار