دکتر حسین سماواتیان

دکتر حسین سماواتیان دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان

دکتر حسین سماواتیان

Dr. Hossein Samavatyan

دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر رفتار شهروندی سازمانی پرستاران (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 10
2 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر استرس شغلی پرستاران بیمارستان حجتیه اصفهان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 2، شماره: 1
3 اثربخشی آموزش های ایمنی بر تغییر نگرش کارکنان نسبت به مسایل ایمنی و ابعاد آن: یک مطالعه آسیب شناختی (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 9، شماره: 2
4 اثربخشی درمان شناختی رفتاری والد – کودک بر مشکلات رفتاری هیجانی کودکان سوگ (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 12، شماره: 47
5 Emergency Reactions Training Effectiveness in Employees (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 1، شماره: 4
6 Evaluation efficacy of safety trainings about employees’ preparation to deal with stressful situations (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 4، شماره: 1
7 بررسی تطبیقی روش های تحلیل شغل مبتنی بر شبکه اطلاعات شغلی و تحلیل عملکردی شغل در آشکارسازی الزامات فردی مشاغل (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 4، شماره: 1
8 بررسی رابطه بین اختلالات عملکردی مدیران و ویژگی های شخصیتی آنان با ابعاد روان شناختی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از دیدگاه کارکنان در شعب سه گانه تهران* (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 6، شماره: 1
9 بررسی رابطه تصویر سازمان، تصویر نام تجاری، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان با وفاداری مشتریان صنعت بانکداری (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 4، شماره: 1
10 بررسی رابطهء بین سازمان های بیمار(نوروتیک) با سبک رهبری و جوسازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 6، شماره: 3
11 پیش بینی ابعاد توانمندسازی روان شناختی با استفاده از مؤلفه های سرمایه روا نشناختی در معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 1
12 پیش بینی دلبستگی شغلی از طریق عاطفه مثبت و هوش هیجانی در ماماها و پرستاران (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 15، شماره: 30
13 تاثیر آموزش مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی کاری بر ادراک کارکنان از اثربخشی آموزش های سازمانی در یک کارخانه تولید مواد غذایی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 15، شماره: 1
14 تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سلامت عمومی پرستاران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 1
15 تأثیر حجم کار ذهنی بر عملکرد کنترل مدیران با خارج کردن اثر پنج عامل بزرگ شخصیتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 2
16 تجربه زیسته مادران در زمینه عوامل موثر در مشکلات رفتاری هیجانی کودکان سوگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 9، شماره: 36
17 تداعیات کهن الگویی اشکال هندسی: درس هایی برای مدیران بازاریابی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 4
18 تعیین و اولویت بندی عوامل مؤثر بر شادکامی کارکنان جرثقیل‌های سقفی فولاد مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت کار و ارتقای سلامت دوره: 4، شماره: 3
19 رابطه ابعادعدالت سازمانی بااعتمادبه سازمان و سرپرست درکارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 39
20 رابطه استقلال در کار و رفتارهای مدنی سازمانی با توجه به نقش میانجی گر تعادل کار-خانواده (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 1، شماره: 2
21 رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت مدیران وسرپرستان با رفتارهای مدنی سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 2
22 رابطه چندگانه ی هوش هیجانی، ویژگی های شخصیتی و متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رضایت ارباب رجوع با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی ادراک عدالت سازمانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 6
23 رابطه روان رنجورخویی و سرسختی روان شناختی با بهزیستی کارکنان: نقش میانجی گر تاب آوری و ذهن آگاهی و نقش تعدیل گر ساعات کاری و نوع نوبت کاری (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 7، شماره: 2
24 رابطه ویژگی های شخصیتی همکاران و زیردستان بانحوه ارزیابی آنان از عملکرد سرپرستان و مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 4
25 ساختار سازمانی کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران بر اساس مدل Stephen Robbins (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 5
26 شناسایی شاخص های تاثیرگذار بر کیفیت زندگی کاری کارکنان بخش تولید: یک پژوهش کیفی بر اساس روش پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 4
27 شناسایی ویژگی های بازخورد مؤثر و تعیین تأثیر این ویژگی ها بر بازخورد مؤثراز دیدگاه دانشجویان مؤسسه جهاد دانشگاهی اهواز (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 1
28 طراحی الگوی توسعه شایستگی های مدیران عالی و میانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 44
29 طراحی و تدوین مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای هیات علمی برای دانشگاه های استعداد محور (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 34
30 عوامل اثرگذار بر ارزش درک شده مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 28، شماره: 2
31 عوامل بین فردی موثر بر بهزیستی کارکنان نوبت کار: ساخت و اعتباریابی مقیاس آسودگی بین فردی در محیط کار (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 10، شماره: 36
32 مفهوم توانمندسازی روان شناختی و رابطه آن با سرمایه روان شناختی معلمان (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 10، شماره: 1
33 مقایسه تاثیر درمان مبتنی بر الگوی روانی-اجتماعی شک و تردید با درمان شناختی-رفتاری، بر شک و تردید در اختلال وسواس-اجبار در پرستاران (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 23، شماره: 5
34 مقایسه هوش هیجانی وشناختی مدیران مقاطع سه گانه آموزش وپرورش و رابطه ی آن با عملکرد شغلی آنها درمنطقه لنجان اصفهان 1388 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 40
35 نقش تعدیل کنندگی ویژگی های جمعیت شناختی و شخصیت در رابطۀ بین عدالت سازمانی و حوادث و شبه حوادث در شرکت گاز استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت کار و ارتقای سلامت دوره: 3، شماره: 1
36 نقش ویژگی های بازخورد موثر بر انگیزش دانشجویان در یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی رفتارهای ناایمن و بررسی ارتباط آن ها با استرس شغلی و ویژگی های جمعیت شناختی در کارکنان پروژه های اجرایی شرکت گاز استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
2 آیا رفتارهای مدنی سازمانی کارکنان می تواند عملکرد شغلی آن هارا پیش بینی کند؟ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی
3 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر دلبستگی شغلی پرستاران بیمارستان حجتیه اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
4 اثربخشی مداخلات مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی کاری بر خوشبینی کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی اجتماعی
5 ادراک کارکنان زن ازرابطه ی ابعادروانشناختی شرکت ملی پالایش وپخش فراورده های نفتی ایران با اختلالات عملکردی مدیران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
6 ارتباط ویژگیهای جمعیت شناختی باسبک رهبری وظیفه گرا انسان گرا ویژگیهای شخصیتی و رفتارشهروندی سازمانی OCB مدیران و سرپرستان کارخانه های اسپاهان کوشا و فولادحجم اصفهان درسال 1388 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
7 ارزیابی استفاده از قارچ آنتاگونیست Tricoderma virideبرای کنترل بیماری مرگ گیاهچه خیار ناشی از قارچ Pythium aphanidermatumدرگلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
8 بررسی اثرآنتاگونیستی چهارجدایه قارچ Tricodermaدر کنترل بیماری بوته میری خیار ناشی از قارچ Phytophthora drechsleri (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
9 بررسی ارتباط چندگانه میان رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری و شادکامی اعضای هیئت علمی و کارمندان دانشگاه پیام نور رضوانشهر یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی
10 بررسی تاثیر سرمایه های روانشناختی (خودکارآمدی، امید، تاب آوری، خوشبینی ) بر انگیزه پیشرفت (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه اصفهان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
11 بررسی رابطه استرس شغلی ادراک شده کارکنان و ابعاد آن با نگرش نسبت به مسائل ایمنی در یک واحد صنعتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
12 بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی با سرمایه روانشناختی معلمان(مورد مطالعه : معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
13 بررسی رابطه میان استرس شغلی و نگرش نسبت به رعایت مسائل ایمنی درمیان کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
14 تأثیر قارچکشهای اکویشنپرو و ملودیدو بر بیماری سفیدک داخلی کدوئیان در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
15 تدوین سیستم ارزیابی عملکرد بر اساس تحلیل شغل فردمحور (مورد مطالعه: واحد لوازم اندازه گیری شرکت توزیع برق استان اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
16 تدوین سیستم ارزیابی عملکرد براساس تحلیل شغل وظیفه محور (مورد مطالعه: واحد لوازم اندازه گیری شرکت توزیع برق استان اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
17 رابطه بین استرس شغلی و گرانباری شغلی با فرسودگی شغلی درپرستاران بیمارستانهای شهراصفهان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
18 رابطه روان رنجوری سازمانی ادراک شده باسابقه کاری کارکنان یک شرکت تولیدی - صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
19 رابطه ویژگی های شخصیتی برونگرایی، وجدان گرایی و توافق جویی با انگیزش شغلی (مطالعه موردی: شرکت های مستقر در مراکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
20 رابطه ی نوع شخصیت افراد با ارزیابی عملکردکارکنان با استفاده از مدل بازخورد 360 درجه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
21 گردش زراعی روشی پایدار برای کاهش بیماری پژمردگی باکتریایی سیب زمینیRalstonia solanacearum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
22 مبارزه بیولوژیک با قارچVerticillium dahliaeعامل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی خیار توسط یک جدایه ازقارچ آنتا گونیست Trichoderma viride با قدرت تخریب ریسه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
23 مقایسه کنشهای روان نژندانه ی سازمان باکنش های روان نژندانه ی مدیران دربین کارکنان زن و مرد باتوجه به متغیرهای جمعیت شناختی تاهل و تعدادفرزندان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
24 نقش اشتغال والد بازمانده در مشکلات رفتاری هیجانی کودکان سوگوار تحت پوشش کمیته امداد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش