دکتر کیانوش زهراکار

دکتر کیانوش زهراکار دانشیار گروه مشاوره و راهنمایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

دکتر کیانوش زهراکار

Dr. Kiyanoosh Zahrakar

دانشیار گروه مشاوره و راهنمایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش مهارتهای شوخ طبعی و کاهش افسردگی در بیماران آسیب نخاعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 6، شماره: 23
2 اثرات نیم رخ شخصیتی مدیران برسبک های حل تعارض آن ها در مدارس متوسطه شهرستان اسلام شهر (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 2
3 اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر کاهش فرسودگی زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 21، شماره: 2
4 اثربخشی آموزش برنامه غنی سازی ارتباط زناشویی بر وابستگی مهرورزانه (رمانتیک) زنان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 10، شماره: 4
5 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر میزان تابآوری و کاهش نشخوار فکری بیماران زن مبتلا به سرطان پستان: کارآزمایی تصادفی شده (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 9، شماره: 2
6 اثربخشی آموزش فنون دلبستگی پیش از زایمان بر دلبستگی مادر به جنین (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 12، شماره: 47
7 اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر فرسودگی زناشویی زنان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 22، شماره: 3
8 اثربخشی آموزش گروهی "درمان پذیرش و تعهد" بر صمیمیت زناشویی معلمان زن (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 8، شماره: 1
9 اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و الگوهای ارتباطی بیماران مبتلا به سرطان پستان و همسران آنها (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 13، شماره: 1
10 اثربخشی آموزش گروهی"درمان کیفیت زندگی" بر شادکامی معلمان زن (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 8، شماره: 5
11 اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر روابط والد-فرزندی و سرسختی روانشناختی نوجوانان پسر (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 58
12 اثربخشی آموزش مبتنی بر درمان عقلانی- هیجانی- رفتاری بر استرس زناشویی زوجین مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 11، شماره: 4
13 اثربخشی آموزش مبتنی بر زوج درمانی رفتاری-تلفیقی بر صمیمیت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان زنان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 13، شماره: 50
14 اثربخشی آموزش مهارت های زناشویی به روش گاتمن بر الگوهای ارتباطی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 11، شماره: 44
15 اثربخشی آموزش مهارت های زناشویی مبتنی بر مدل گاتمن بر پرخاشگری ارتباطی پنهان زنان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 4
16 اثربخشی آموزش مهارت‎های زندگی بر بهبود کیفیت زندگی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 10، شماره: 37
17 اثربخشی برنامه بهبود بخشی ارتباط بر کیفیت رابطه والد- فرزندی در نوجوانان دختر خانواده های تک والدینی مادر سرپرست (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 2
18 اثربخشی برنامه غنی سازی مبتنی بر امیدواری در سازش یافتگی و تعهد زناشویی زنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 5، شماره: 4
19 اثربخشی درمان حل مسئله محور جنسی مبتنی بر رویکرد اسلامی در بهبود مشکلات جنسی زوجین: (بررسی امکان سنجی، تدوین الگوی مفهومی و پیامدهای اولیه درمانی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 9، شماره: 23
20 اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مدیریت استرس، بر بهبود کیفیت زندگی همسران افراد تحت درمان با متادون به شیوه گروهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات سلامت در جامعه دوره: 1، شماره: 2
21 اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور برکاهش استرس زناشویی زنان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 22، شماره: 4
22 اثربخشی درمان کوتاه مدت شبیه سازی واقعیت مجازی در کاهش علائم اختلال ضربه روانی مزمن ناشی از شوک جنگ (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 5، شماره: 17
23 اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه درمان متمرکز برشفقت بر شرم درونی شده در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی (پیگیری یک ماهه) (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 8، شماره: 1
24 اثربخشی مشاوره گروهی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر اعتیاد به اینترنت و اهمالکاری تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 66
25 اثربخشی مشاوره گروهی فراشناختی بر اعتیاد به اینترنت و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 2
26 اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر تنانگاره و حرمت خود دانشجویان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 2
27 اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر کیفیت رابطه زناشویی پرستاران (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 7، شماره: 5
28 اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر زوج درمانی گاتمن بر صمیمیت زناشویی زنان پرستار (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 14، شماره: 6
29 اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر شفقت، بر راهبردهای تنظیم هیجان و رضایت زناشویی زنان پیمان شکن دارای خیانت سایبری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 9، شماره: 2
30 اثربخشی واقعیت درمانی بر اهمال کاری و خودنظم بخشی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 13، شماره: 52
31 ارائه الگوی ارتباط زناشویی کارآمد با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 45
32 ارائه الگوی ارتباط زناشویی کارآمد با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 45
33 ارائه مدل سازگاری زناشویی بر اساس ساختار قدرت در خانواده با میانجی گری عدالت زناشویی در زوجین شاغل در نیروهای مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 13، شماره: 52
34 ارزیابی ویژگیهای روانسنجی مقیاس تاب آوری خانواده سیکسبی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 18
35 Prediction of marital burnout based on personality traits and sexual intimacy in married woman nurses in selected private hospitals in Tehran (دریافت مقاله) مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دوره: 6، شماره: 3
36 بررسی اثربخشی آموزش تلقیح استرس (SIT) در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر زرند (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 5، شماره: 20
37 بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زناشویی براساس مدل گاتمن بر شادمانی زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 13، شماره: 52
38 بررسی اثربخشی درمان عقلانی، هیجانی و رفتاری به شیوه گروهی در کاهش استرس بیماران مبتلا به دیابت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 7، شماره: 4
39 بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی (CCT) در ارتقاء سطح سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 4، شماره: 2
40 بررسی اثربخشی زوج درمانی گروهی به روش گاتمن بر کاهش فرسودگی زناشویی زوجین (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 4، شماره: 6
41 بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه معنادرمانی بر کاهش ناامیدی در زندگی معلولان ضایعه نخاعی پس از زلزله شهرستان زرند (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 8، شماره: 1
42 بررسی پیامدهای بازماندگی از ازدواج دختران بالای ۳۰ سال شهر کرمان (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 6، شماره: 1
43 بررسی تاثیر آموزش تلقیح استرس (SIT) بر کاهش استرس زناشویی در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 11، شماره: 3
44 بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر نشانگان استرس و میزان سرمایه روانشناختی در بیماران مبتلا به سندرم قلب شکسته (ABS) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 13، شماره: 52
45 بررسی رابطه بخشش و جهت گیری مذهبی با تعارض زناشویی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 6، شماره: 2
46 بررسی رابطه میان سبک های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 4، شماره: 16
47 بررسی عوامل زمینه ساز طلاق در بافت اجتماعی فرهنگی شهر تهران، پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 40
48 بررسی عوامل زمینه ساز طلاق در بافت اجتماعی فرهنگی شهر تهران، پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 40
49 بررسی کارآیی برنامه غنی سازی ارتباط برکاهش فرسودگی زناشویی زوج ها (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 4، شماره: 3
50 بررسی مداخله درمان فرافردی (معنویت درمانی، یوگا- مدیتیشن) بر کاهش ترس از عود در بقایافتگان سرطان پستان: یک کارآزمایی بالینی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 14، شماره: 2
51 بررسی مدل بهزیستی روان شناختی براساس رویدادهای منفی زندگی و ذهن آگاهی با میانجی گری سبک های مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 20، شماره: 77
52 بررسی مدل علی گرایش به رفتار پرخطر نوجوانان بر اساس باورهای فراشناختی و سبکهای هویت با میانجی گری افکار منفی تکرار شونده و تاب آوری (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 12، شماره: 47
53 بررسی نقش عملکرد خانواده در پیش بینی گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 5، شماره: 3
54 پیش بینی آسیب پذیری در برابر استرس بر اساس حمایت اجتماعی، تاب آوری، راهبردهای مقابله ای و ویژگی های شخصیتی در دانشجویان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 6، شماره: 2
55 پیش بینی پرخاشگری ارتباطی پنهان (کناره گیری عاطفی و خراب کردن وجهه اجتماعی) بر اساس سبکهای دلبستگی در زنان متاهل شهر بیرجند: نقش میانجی احساس شرم و گناه (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 5، شماره: 1
56 پیش بینی خوشنودی زناشویی بر پایه پختگی هیجانی و نگرش به پیوند زناشویی در زنان و مردان با همسرگیری زودهنگام و بهنجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 10، شماره: 1
57 پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس انعطاف پذیری شناختی و خودشفقت ورزی در زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه ایده های نوین روانشناسی دوره: 12، شماره: 16
58 پیش بینی فرسودگی زناشویی بر اساس تمایز یافتگی و صمیمیت جنسی در پرستاران (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 10، شماره: 2
59 پیش بینی نگرش به روابط فرا زناشویی براساس ابعاد تاریک شخصیت و کیفیت دلبستگی در زنان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 14، شماره: 54
60 تاثیر "درمان پذیرش و تعهد" بر فرسودگی زناشویی زوجین با تعارض زناشویی (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 18، شماره: 4
61 تاثیر آموزش جنسی بر صمیمیت جنسی زنان متاهل (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 2، شماره: 1
62 تاثیر آموزش کاربرد عملی مهارت های روابط صمیمانه بر میزان رضایت جنسی و شادمانی زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 1، شماره: 2
63 تاثیر آموزش مهارت مثبت اندیشی بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت رابطه زناشویی ادارک شده زنان نابارور (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 1، شماره: 3
64 تاثیر امید درمانی گروهی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروزیس (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 1، شماره: 4
65 تاثیر برنامه روانی آموزشی بخشش بر علائم افسردگی، اضطراب، و استرس نوجوانان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 25، شماره: 123
66 تاثیر برنامه غنی سازی ارتباط بر کاهش تعارضات زناشویی زوج های هر دو شاغل (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 29، شماره: 102
67 تاثیر برنامه مدون آموزشی کاربرد عملی مهارتهای ارتباط صمیمانه بر تعهد زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 1، شماره: 4
68 تاثیر روان درمانی وجودی به شیوه گروهی بر رضایت زناشویی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 9، شماره: 2
69 تاثیر گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر میزان افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 1، شماره: 1
70 تاثیر مشاوره معنادرمانی به همراه مشاوره تغذیه بر اضطراب و افسردگی در بهبودیافتگان سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 13، شماره: 3
71 تبیین الگوی مفهومی پیشگیرانه از فروپاشی خانواده. (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 5
72 تبیین رابطه بین مدیریت زمان و اثربخشی مدیران در مدارس راهنمایی پسرانه منطقه بوستان و گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 2
73 تبیین نقش اثربخشی مداخله ی بخشش فرایندمحور در کاهش انگیزه های انتقام جویی و دوری گزینی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 2
74 تحلیل مسیر اثر خصوصیات شخصیتی، ویژگیهای ارتباطی و بسترهای فرهنگی در وابستگی عاطفی زوجها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 15، شماره: 57
75 تدوین مدل علائم نوموفوبیا در دانش آموزان بر اساس سبک دلبستگی و سواد رسانه ای با میانجی گری اعتیاد به اینترنت (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 4
76 تدوین مدل علائم نوموفوبیا در دانش آموزان بر اساس سبک دلبستگی، سواد رسانه ای و منبع کنترل با میانجی گری اعتیاد به اینترنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 3
77 تعارضات بین فردی در متاهلین ملزم به مراقبت از والد سالمند خود (یک مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 17، شماره: 66
78 تعیین ابعاد صمیمیت زناشویی زوجهای ایرانی، یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 42
79 تعیین ابعاد صمیمیت زناشویی زوجهای ایرانی، یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 42
80 تعیین اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی در بهبود سازگاری زنان متاهل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 5، شماره: 1
81 جایگاه راهنمایی ومشاوره دراسناد تحولی: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 4، شماره: 2
82 چالش های زناشویی زوج های نابارور: یک بررسی پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 2
83 رابطه آرزوهای تحصیلی، آرزوهای شغلی با هویت شغلی: نقش واسطه ای نگرش نسبت به آینده تحصیلی و شغلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 9، شماره: 1
84 رابطه سبک های دلبستگی و پرخاشگری ارتباطی پنهان: با واسطه گری احساس شرم و گناه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 54
85 شناسایی پیامدهای طلاق والدین بر فرزندان؛ مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 47
86 شناسایی پیامدهای طلاق والدین بر فرزندان؛ مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 47
87 شناسایی شاخص های ازدواج موفق (یک مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 5، شماره: 2
88 شناسایی عوامل زمینه ساز خیانت زناشویی در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 18، شماره: 71
89 شناسایی عوامل زمینه ساز طلاق هیجانی در بافتار فرهنگی اجتماعی شهر کرج (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 9، شماره: 1
90 عوامل موثر در بروز اندیشه طلاق در متقاضیان طلاق: یک مطالعه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 11، شماره: 2
91 عوامل موثر در بروز اندیشه طلاق در متقاضیان طلاق: یک مطالعه ی داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 12، شماره: 1
92 کارآیی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کاهش افسردگی و افزایش رضایت زناشویی در زنان متاهل (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 30، شماره: 105
93 کارآیی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش فرسودگی زناشویی زوج ها (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 10، شماره: 4
94 مدل مفهومی عوامل زمینه ساز خشونت زناشویی زنان علیه مردان از دیدگاه مردان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 6، شماره: 4
95 مدل مفهومی عوامل زمینه ساز خشونت زناشویی مردان علیه زنان از دیدگاه مردان (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 8، شماره: 31
96 مقایسه اثر بخشی زوج درمانی ترکیبی و زوج درمانی رفتاری ترکیبی بر افزایش تاب‌آوری زوج‌های آسیب دیده از خیانت (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 7، شماره: 6
97 مقایسه اثر بخشی زوج درمانی یکپارچه نگر و زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر بر افزایش صمیمیت عاطفی و جنسی زوج های آسیب دیده از خیانت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 21، شماره: 82
98 مقایسه اثربخشی آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی (PICK) و برنامه پیشگیری و بهبود رابطه (PREP) بر نگرش به ازدواج در زوج های در آستانه ازدواج (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 11، شماره: 2
99 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد (ACT) و درمان متمرکز بر شفقت (CFT) بر شرم درونی شده در بیماران مبتلا به ویتیلیگو (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 30، شماره: 2
100 مقایسه اثربخشی درمان متمرکزبر شفقت و درمان بهزیستی بر سرمایه روانشناختی دانشجویان دختر دچار شکست عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 9، شماره: 31
101 مقایسه اثربخشی درمان های شناختی رفتاری و هیجان مدار بر احساس تنهایی در زنان متاهل قربانی خشونت خانگی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 23، شماره: 1
102 مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان شناختی-رفتاری بر تنظیم هیجان و بهزیستی روان شناختی زنان مطلقه (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 11، شماره: 2
103 مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی به روش گاتمن بر فرسودگی زناشویی و تغییر سبک های حل تعارض (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 20، شماره: 1
104 مقایسه تاثیر طرح واره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر تنظیم شناختی هیجان نوجوانان دختر طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 2
105 مقایسه تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر زوج درمانی به شیوه گاتمن و سیستمی - رفتاری بر اخلاق رابطه ای در روابط زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 12، شماره: 45
106 مقایسه تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر زوج درمانی به شیوه گاتمن و سیستمی - رفتاری بر صمیمیت زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 12، شماره: 45
107 مقایسه سلامت روانی افراد شاغل و غیرشاغل (بیکار) ۲۲ تا ۴۰ ساله شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 5، شماره: 18
108 مقایسۀ تأثیر ”درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد“ و ”آموزش تلقیح استرس“ بر استرس افراد مبتلا به سندرم قلب شکسته (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 7، شماره: 1
109 نحوه مقابله زنان با استرس ناباروری: یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 7، شماره: 2
110 نقش ابعاد ساختار قدرت خانواده در سازگاری زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 30
111 نقش ابعاد ساختار قدرت خانواده در سازگاری زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 30
112 نقش نظارت والدینی، عزتنفس و ناگویی خلقی در پیشبینی رفتارهای پرخطر و همنشینی با همسالان بزهکار در نوجوانان تکوالد (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 9، شماره: 2
113 نقش واسطه ای انعطاف پذیری روانشناختی در رابطه مقابله مذهبی با پریشانی روانشناختی مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان خون (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 8، شماره: 2
114 نمود شناسی کشش زناشویی در میان همسرهای ایرانی: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 11، شماره: 2
115 هم سنجی اثربخشی آموزش برنامه غنی سازی ارتباط و آموزش برنامه کوتاه مدت راه-حل محور در افزایش راهبردهای حفظ رابطه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 4
116 هم سنجی اثربخشی طرح واره درمانی و روایت درمانی هنگام به هم پیوستن هر یک از آن ها با برنامه غنی سازی زناشویی بر گرایش به پیمان شکنی زناشویی و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش تحلیل تبادلی بر کاهش فرسودگی زناشویی دانشجویان زن دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
2 اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش استرس زناشویی زنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
3 اثربخشی آموزش مبتنی بر درمان عقلانی- هیجانی- رفتاری به شیوه گروهی بر کیفیت زناشویی و صمیمیت زناشویی در زنان متاهل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
4 اثربخشی روایت درمانی بر تعارضات زناشویی در زنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
5 اثربخشی طرح واره درمانی بر تاب آوری زنان متاهل مراجعه کننده به فرهنگسراهای جنوب تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر
6 بررسی اثر بخشی آموزش شادکامی بر تعهد سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
7 بررسی اثربخشی درمان شناختی _رفتاری در تغییر اسطوره های عشق در ازدواج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
8 بررسی رابطه هوش هیجانی با کیفیت زندگی زنان خانه دار عضو خانه سلامت قلهک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
9 بررسی سبکهای دلبستگی و تصمیم گیری شغلی با نقش تعدیل کننده هوش هیجانی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
10 بررسی مشاوره گروهی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر تنظیم شناختی هیجان نوجوانان طلاق (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
11 بررسی میزان یا کمیت هوش معنوی ،کیفیت روابط زناشویی ،افکار خودآیند و بررسی ارتباط آن با صمیمیت زناشویی با بهره گیری از رگرسیون گام به گام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
12 بررسی نقش پیش بین هوش معنوی ،کیفیت روابط زناشویی ،افکار خودآیند در مورد صمیمیت زناشویی معلمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
13 پیش بینی خوشنودی زنان بر پایه پختگی هیجانی و نگرش به پیوند زناشویی در زنان و مردان با همسرگیری زود هنگام و بهنجار (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - با تاکید بر فضائل اخلاقی در خانواده و ازدواج و چالشهای آن- اولین جشنواره ملی خانواده و ازدواج
14 تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی هیجانی رفتاری REBT بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
15 تاثیر مشاوره ی گروهی به شیوه ی درمان عقلانی، هیجانی و رفتاری ( REBT) بر افزایش سازگاری آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
16 رابطه شیوه های فرزند پروری و هراس اجتماعی والدین با اختلال هراس اجتماعی دختران 14 تا 17 ساله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
17 نقش مثلث سازی با فرزند و اطرافیان در سازگاری زناشویی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران