دکتر نازنین بنی اسدی

دکتر نازنین بنی اسدی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دکتر نازنین بنی اسدی

Dr. Nazanin Baniasadi

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل ارتقای شایستگی حرفه ای مدیران گروه های علمی دانشگاه آزاد اسلامی به روش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 11، شماره: 23
2 ارایه مدل شایستگی های حرفه ای مدرسان دانشگاه علمی کاربردی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی دوره: 1، شماره: 2
3 ارایه مدل کیفی شایستگی های حرفه ای مدرسان دانشگاه علمی کاربردی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 1
4 ارزیابی درونی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (مقطع کارشناسی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 6، شماره: 11
5 بررسی ارتباط بین نگرش نسبت به مفاهیم آموزش برای توسعه پایدار با فرهنگ شهروندی در دانش آموزان دختر پایه ششم مقطع ابتدایی منطقه ۴ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 9، شماره: 18
6 بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی (با تاکید بر سواد دیجیتال) با سطح علمی دانشجویان (مورد مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 6، شماره: 12
7 تحلیل عوامل مرتبط با اخلاق حرفه ای معلمان با تاکید بر سبک رهبری (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 2
8 شناسایی عوامل موثر در ارزشیابی کیفیت آموزش در دانشگاه و ارائه مدل مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 12، شماره: 40